Реклама в ЗМІ

Міжнародний інститут лінгвістики і права              Кафедра журналістики                Реклама в ЗМІ  Курсова робота

  з журналістики

студентки ІІ курсу

  2-ї групи

  Погосової Наталі
                          Робертовни

                  Керівник: професор Золотухін Г.О.                 Київ 2001                  ПланВступ…………………………………………………………………..3


   Розділ І. Загальна характеристика ЗМІ з точки зору
реклами……………………………………………4

   Розділ ІІ. Моральні принципи реклами……………7

   Розділ   ІІІ.   Стилістика   реклами   на    конкретних
прикладах…………………………………………………………….12


Висновки…………………………………………………………….19

Список використаної літератури……………………20                  Вступ


   У сучасний період розвитку українського суспільства успішне вирішення
політичних, економічних і соціальних завдань все більше залежить від дії
такого суб'єктивного чинника як соціальна активність особистості. Важливу
роль у формуванні активності грають засоби масової  інформації.  Про
зростаючу роль газет, журналів, радіо і телебачення в суспільному житті
країни свідчать їхнє бурхливе зростання, поширеність і активність масової
інформації. Друковане й усне слово, телевізійне зображення здатні  в
найкоротші терміни досягти найбільш віддалених районів, проникнути в будь-
яке соціальне середовище.
   Широкі можливості засобів масової інформації викликають необхідність
вивчати механізми їх функціонування і розвитку, ефективність впливу на
аудиторію.
   Сучасні ЗМІ неможливо собі уявити без реклами, яка необхідна їм для
вирішення різних завдань – інформаційних, соціальних, іміджових, але, перш
за все, економічних, бо реклама є суттєвою фінансовою підпиткою засобів
масової інформації.
   Так що ж таке реклама в нинішньому, сучасному розумінні? Реклама – це
оголошення в різних ЗМІ за плату або по бартеру. Автор оголошення завжди
відомий і він намагається переконати споживача у відмінних якостях свого
товару, послуги або вихвалити свою фірму чи некомерційну організацію в
цілому.
   Основні проблеми, які стосуються місця і ролі реклами в сучасних
засобах масової інформації ми розглянемо в цій роботі.     Розділ І. Загальна характеристика ЗМІ з точки зору реклами

   Сучасні ЗМІ – газети, журнали, телебачення,  радіо – пропонують
різноманітні можливості для реклами. Потужним засобом реклами є газетна або
журнальна публікація. Її переваги полягають у своєчасності,  широкому
охопленні ринку. Однак газетна реклама відрізняється від журнальної більш
високою оперативністю. Газетній рекламі, крім того, властиві великі, у
порівнянні з журнальною, можливості проникнення в усі соціальні групи
населення. Журнальній  рекламі  властиво  відносно  велика  тривалість
функціонування, більш високі технічні  можливості  репродуціювання  і
використання кольорового друку. Але журнальна реклама відрізняється від
газетної більш високими витратами праці і часу на підготовку.
   Відмінною рисою радіореклами є використання  живої  мови.  При
підготовці реклами на радіо прагнуть того, щоб текст був стислим і
обгрунтованим, складеним у дотепній формі. Фрази повинні бути короткими і
містити не більше однієї думки. Важливо заволодіти увагою слухачів уже на
початку звернення. Велике значення в радіорекламі має музика.  Добре
підібрана, вона допомагає сприйняттю тексту. Але, у той же час, не можна
припускати, щоб музичний супровід, акустичні ефекти відривали радіо- або
телеглядача від суті оголошення.
   Важливим видом рекламних засобів є кіно- і відеореклама (телереклама),
що має величезний психологічний вплив: зображення, звук, колір, театральна
дія й умови, коли глядач нічим не відволікається від екрану. Однак
недоліками телереклами є дещо низька оперативність при високій вартості
виготовлення і демонстрації, тому телерекламу доцільно використовувати у
великих рекламних кампаніях тривалої дії.
                                 Таблиця 1.
           Сили і слабкості різних видів ЗМІ

|       |Чинники, що    |         |        |
|Види ЗМІ   |впливають на   |Переваги     |Недоліки    |
|       |тарифи      |         |        |
|       |Знижки за об’єм і |Майже всі читають |Коротке життя. |
|Газети    |частоту      |газети. Висока  |Обмежені    |
|       |публікацій. Число |виборність, тому |можливості   |
|       |кольорів, місце  |що різні газети  |друку.     |
|       |розташування,   |читаються різними |        |
|       |тираж.      |соціально-економіч|        |
|       |         |ними і      |        |
|       |         |географічними   |        |
|       |         |групами.     |        |
|       |         |Можливість    |        |
|       |         |оперативних і   |        |
|       |         |частих публікацій.|        |
|       |Вартість друку.  |Висока виборність,|Великі фінансові|
|Журнали   |Тип аудиторії.  |гарна якість   |витрати.    |
|       |Знижки за об'єми. |відтворення. Довге|Довготривалий  |
|       |Розмір оголошення.|життя.      |процес     |
|       |Місце       |Престижність.   |підготовки до  |
|       |розташування.   |Читається без   |друку.     |
|       |Число кольорів.  |поспіху.     |        |
|       |Тираж.      |         |        |
|       |Час ефіру. Розмір |Висока      |Мало станцій, що|
|Радіо    |аудиторії.    |мобільність.   |діють на всю  |
|       |Тривалість    |Дешевизна.    |країну. Коротке |
|       |оголошення знижки |Оперативно можна |життя. Загубило |
|       |за розмір і    |вносити      |престиж.    |
|       |частоту.     |коректування.   |        |
|       |         |Висока виборність.|        |
|       |Час ефіру.    |Вихід на велику  |Високі фінансові|
|Телебачення |Тривалість ролика.|аудиторію. Низькі |витрати. Коротке|
|       |Розмір аудиторії. |витрати на одного |життя. Розмір  |
|       |Знижки за розміри |глядача. Високий |аудиторії не  |
|       |і частоту показу. |престиж.     |гарантований.  |
|       |         |Географічна і   |Можливість   |
|       |         |соціально     |купити     |
|       |         |–економічна    |найпопулярніший |
|       |         |селективність.  |час обмежена.  |   Цікаво, що в різних країнах розподіл рекламного бюджету між ЗМІ
здійснюється по-різному:
                                 Таблиця 2.

      Розподіл рекламного бюджету між ЗМІ у різних країнах

|Країна    |ТБ, %     |Преса, %    |Радіо, %    |
|Норвегія   |1,5      |94,3      |0,8      |
|Франція   |25       |51       |11       |