/ /

Toma Cerba

T O M A   C I O R B ?
  n ?ara noastr? se bucur? de profund respect nu numai oamenii
remarcabili contemporani, dar ?i activi?tii progresi?ti din trecut, care au
adus ?tiin?ei ?i culturii un mare prinos.
  Printre oamenii celebri ai rubricii noastre numele medicului umanist
Toma Corb? ocup? dup? merit un loc de onoare.
  Dup? absolvirea n anul 1893 a facult??ii de medicin?  de  la
Universitatea din Chiev, T. Corb? se ntoarce n ora?ul s?u natal unde ?i
ncepe activitatea de medic- sanitar. n?elegnd foarte bine dependen?a
direct? a bolilor de medicul cocial, T. Ciorb? a f?cut tot ce a fost cu
putin?? pentru a ridica nivelul culturii sanitare a ora?ului, mai ales a
cartierlor lui s?race, unde dntuiau diferite boli infec?ioase ?i de copii.
  Meritul deosebit al lui T. Ciorb? const? n sfor??rile lui insistente,
pe care depunia pentru a ob?ine deschiderea unui  spital  de  boli
infec?ioase. Numai energia nesecat? l-a ajutat pe vestitul medic s?
organizeze un astfel de spital ?i s?-l nzestreze conform cerin?ilor
timpului. nfruntnd mereu rezisten?a autorezisten?a auorit??ilor ?i a
medicilor particulari, n mnile c?rora se afla aproape toate asisten?a
medical?, doctorul Ciorb? ob?inea cu mare greu aloc?ri pentru amenajaea
spitalului ?i pentru medicamente, din care el le cump?ra pe acestea din
urm? din propriile sale mijloace destul de lumitate.
  Doctorul Toma Ciorb? tr?ia modest, nu lua de la s?raci plat? pentru
ajutorul medical. Deseori el le d?dea pacien?ilor nevoia?i bani pentru
medicamente, i ajuta cu lemne de foc, astfel u?urndu-le ntructva
existen?a.
  Toma Feodosevici pe bun? dreptate ?i-a c?tigat renumele de doctor
m?rinimos n sensul deplin al no?iunii, deoarece el vedea n pacient omul
c?ruia trebuia cu orice pre? s? i se dee ajutor medical, dar nici de cum o
surs? de venituri. ns? nu numai prin acasta ?i-a c?tigat el reputa?ia. El
a fost ?i un str?lucit medic-clinician, a c?rui experien?? ?i cuno?tin?e
erau nalt apricieate nu numai de colejii s?i de la spital, dar ?i de
medicii ora?ului Chisin?u ?i ai ntregului ?inut al Basarabiei. Toma
Feodosievici era bine mai multe ori i s-a propus se lucreze. ns? el n-a
vrut s?-?i p?r?seasc? ora?ul natal.
  De-a lungul ve?ii sale zbucumate doctorul T. Ciorb? a adus o lupt?
continu? pentru nlenirea soartei bolnavilor. ?i ce n-ar fi f?ut el: trata
sau consulta bolnavi, organiza campanii de vacvinare sau ?inea conferin?e,
?i aducea aportul la deschiderea unor noi spitale sau preg?tea cadre
medicale toate le ndeplinea cu ndemnare, bucuros de faptul, c? face un
lucru necesar ?i de folos.
  Drumul lui a fost anevoios. El a avut bucurii ?i nereu?ite, speran?e ?i
necazuri, ns? ntotdeauna visul i-a fost lsat de viitorul luminos al
poporului s?u.
  ?i viitorul acests a devenit realitate numai dup? realipirea Basarabiei
la Rusia.
  Ct nou aduce n via?a noastr? fiecare zi. Cte realiz?ri minunate avem
noi n toate domeniile economiei na?ionale ?i n sfera culturii ! Dar cum s-
a schimbat starea ocrotirii s?n?t??ii la noi n republic? ! Ast?zi n
Moldova nu exist? nici o localitate, nici un col?i?or, unde n-ar exista
institu?ii de tratament ?i profilaxie sau n-am avea lucr?tori medicali. La
noi muncesc cu nsufle?ire mul?i medici- savan?i, func?ioneaz? diferite
institu?ii de nv???mnt medical, clinici de prima clas?. Dar au fost alte
vremuri odinioar?. mi amintesc de anii dup? r?zboi: ruine, epidemii,
mo?tenite de la regimul mo?ieresc-romn; mi amintesc cu groaz? de fe?ele
chinuite, ?in minte bine aceste lucruri, pentu c? le-am v?zut cu ocii mei.
Pentru c? eu am participat personal la lichidare consecin?elor sanitare ale
r?zboiului.
  ?n scurt timp noi am licidat aceste consecin?e ?i am ob?inut o mare
victorie n domeniul ocrotirii s?n?t??ii poporului moldovenes. ?i aceast?
victorie a putut fi ob?inut? numai mul?umit? ajutorului efcient  ?i
neprecupe?it, pe care ne l-a acordat partidul, guvernul, toate popoarele
sovetice fr??e?ti.
  n prezent, cnd facem minunatul bilan? al luptei pentru acrotirea
s?n?t??ii poporului, trebuie s? ne amintim ?i de veterinarii, care nu snt
ast?zi cu noi, dar care au tr?it ?i au luptat cu jertfire de sine pentru
combaterea bolilor n condi?ii grele ale realit??ii burgheze.Nu putem s?nu
ne amintim ?i de concet??ianul nostruvestit doctorul Toma Ciorb?.
  Omul acesta, izolat n lumea burghez? plin? de  nedreptate  ?i
violen??,asuprire na?ional? ?i exploatare, duce o lupt? neobosit? cu
nenorocirea ?i bolile oamenilor simpli, muncea cu jertfire de sine ?i era
foarte cinstit.Calita?ile nalte ale doctorului Ciorb? ne impun un adnc
respect fa?? de el ?i fac ca numele lui s? se bucure deo mare populartate.
  Cartea de fa??, stimate cititor, este un omagiu cuvenit b?rb??iei ?i
umanismului acestui om.E un omagiu, meritat ?i de al?i activi?ti n
medicin?, care n anii grei de r?sp?ndire axcesiv? a bolilor sociale ?i
infec?ioas? ?i-au p?strat spiritul de ncredere n victoria ra?iunii
omene?ti ?i au dus o lupt? eroic? pentru u?urarea suferin?ilor omene?ti.
  n catre snt glorificate numele acelor care au p?strat cu sfin?enie ?i
a transmis genera?iei um?toare cele mai bune tradicii ale medicinii
na?ionale ob?ite?ti.
  Acast? carte este destinat? mun?ii ?i inimii tinerilor  medici,
viitorilor medici, care p??esc sau vor p??i n rndurile lupt?torilor
pentru fericirea oamenilor muncii. Ea apeleaz? la con?tiin?a noastr? s?
p?streze cu sfin?inie s? p?zeasc? cu fermitate prezentul ei ?i al nostru.
  La 15 eanuarie 1864 n familia ?tabsc?pitanuli din regimentul de
infanterie Lublin Feodosii Ivanovici Ciorb?, n vrst? de treizeci ?i doi
de ani, s-a n?scut primul copil.
  Feodsii Ivanovici se n?scut ?i el n familia unui militar sadea  a
ober-ofi?erului Ivan Ciorb?, b??tina? din judi?ul Ananev, fosta gubernie
Herson,- ?i, desigur, porni pe urmele lui. n r?zboiul ruso-turic din anii
1853-1856 el era deja comandant iscusit. Petru distin?ie n lupt? el a fost
decorat cu ordinul Sf. Stanislav ?i cu cteva medalii de bronz.
  Peste un an dup? c?s?torie, spre marea lui bucurie,  Alexandra
Sergheevna Zapolscaia-Unias, acum Ciorb?, -a ?scut un fecor, pe care l-au
botezat n luna februarie la biserica Sf. George din Chi?in?u, dndu-i
numele Toma n cinstea na?ului acestuia Toma Tomovic.
  Feodosii Ivanovici ?i Alexandra Sergeevna au nceput s? duc? o via??
fericit?. La un an a ap?rut ?i al doilea feceor Egor, pe urm? Alexandra
Sergheevna a n?scut nc? trei fiice: Zinovia (8 iulie 1866), Anastasia (28
iulie 1867) ?i Tatiana (20 octombrie 1870). ?i n sfr?it, n ziua de 6
octombrie a anului 1873 se na?te ultimul feceor Ion, viitor matematician
?i revolu?ionar.
  n anul 1868 Feodosii Ivanovici cu familia sa se stabile?te pentru
totdeauna la Chi?in?u. Ceva mai trziu familia a strns cu greu o mic? sume
de bani si a cump?rat o c?su?? ?i un lot de p?mnt pe lng? ea n satul
Gr?tie?ti, n apropierea ora?ului Chi?in?u ?i s-a mutaat acolo. ns? bani
totuna nu aveau destui. Iat? de ce atunci cnd a venit timpul ca Toma s? se
duc? la ?coal?, a ap?rut ntrebarea: de unde de g?sit bani s?-l nve?e? I-a
scos de la ispas Sidor Rocovski, o rud? dep?rtat?, asesor la colegiu. El n-
avea copii ?i a hot?rt s?-l ajute pe Toma s? fie dat la nv???tur? la
liceul 1 de b?ie?i. Deacea S. Rocovscii a prezentat direc?iei liceului
urm?torul angajament: La cererea mea de la 22 iulie a anului 1875 despre
nscrierea nepotului meu Toma Ciorb? la liceul din Chi?in?u, am onoarea s?
anexez angajamentul meu de a-l asigura cu toate recuzitele ?colare ?i de a
pl?ti regulat taxa pentru dreptul la nv??tur?. El va tr?i la mine n
sectorul I al   or. Chi?in?u, pe straa Caucazului, n casa doamnei
Turjanscaia.
  Un rol deosebit n democratezarea procesului de nv???mnt la liceu a
jucat vestitul activist al  nv???mntului  public  Chiril  Petrovici
Ianovschii, absolvent al Univerit??ii din Chiev, om progresist  dup?
concep?iile sale. Iat? ce spunea mai trziu unul din renumi?ii medici
moldoveni M.B. Slu?chii n amintirile sale despre studiile f?cutela liceu
n anii 60: Scopul lui (despre C.P. Ianovschii E.P.): principal era s?
dezv?lue l noi cele mai bune instincte umane. ?i mai departe: Rejimul
?colar pe timpul lui Ianovschii afost uman la gradul superlativ. B?tea cu
varga ?i carcera, silirea elevilor se stee n ginunchi erau excluse
  Deosebit de respendite era printre absolven?i profesia de medic. Iat?
de ce din rndurile lor au contribuit la prosperarea medicinii noastre, au
jucat un rol deosebit n dezvoltarea ?tiin?ei ?i ocrotirii s?nt??ii.
  Primii elevilor ani tat?l s?u l mai ajuta, l ajuta ?i unchiul Sidor;
mai trziu nici ajutorul acesta nu-l mai primea. Dup? absolvirea clasei a
treilea Toma era amenin?at s? fie exclus din liceu, fiindc? nu pl?tise taxa
pentru studii. L-a salvat ntmplarea. A murit renumitul negustor A. Cufli,
care l?sase prin tetament 4000 ruble din veniturile sale pentru a fi
?mp?r?ite ca burs? la c?iva elevi s?raci.
  Prin hot?rirea consiliului de tutel? ?i a colegului nv???torilor
aceste burse au fost acordate fra?ilor Gheorghe ?i Luca Durdufi, Dumitru
Gaponov ?i Toma Ciorb?. Acast? burs? era colacul de slvare, cu ajutorul
c?ruia el a reu?it s? termine cu succes liceul ?i s?-?i continue studiile
la universitate. Elevii men?iona?i mai sus continua s? primeasc? acast?
burs? fiind deja studen?i.
  Toma nv??a cu st?ruin??, citea mult, era harnic ?i insistent, sincer
?i principial. Calit??ile acestea au contribuit la crearea unei atitudini
anumite fa?? de via?? ?i de obliga?iile sale. n anul 1877  via?a
Chi?in?ului s-a nviorat. Aici au nceput s? soseasc? militari  din
avangarda armatei ruse. Tat?l lui Toma a hot?rt s? fac? ?i el ceva
deosebit, nec?tnd la vrst?: a dat cerere s? fie trecut din nou la
serviciu n armata activ?.
  n ora? erau contonate cteva spitale militare, conduse de doctorii n
medicin? I.V.Einhorn, A.N.Radzevici, I.O.Noreico, S.I.Chenig?a?. medicul
?ef al spitalului de gubernie V.P.Tveordohlebov organiza vizite medicale
sistematice n sec?ii cu participarea medicilor sosi?i din alte p?r?i.
  Sosirea  marilor  savan?i  ?i  medici  N.I.Pirogov,  S.P.Botchin,
N.V.Sclifosofschii, C.C.Raier la Chi?in?u a devinit un mare eviniment n
via?a medical? a ora?ului.
  Timp de doi ani elevii liceului au urm?rit desf??urarea evenimentelor
din Balcani.
  n anul 1885 ntr-un termen scurt de dou? s?pt?mni T.Ciorb? a sus?inut
unsprezece examene ?i mpreun? cu al?i treisprezece colegi de liceu a
primit atestat de maturitate.
  Starea meterial? a familiei era foarte grea, mai ales c? trebuia de
pl?tit ?i taxa pentru studiile fratelui mai mic Ion.Toma ar fi vrut s?
nve?e mai departe, ns? totul depindea de aceea dac? i se acorda sau nu
bursa din fondul lui A.Ciufli. dup? multe ?ov?eli colegiul pedagogic a
hot?rt, n sr?it, s?-i acorde bursa. Problema unde s?-?i fac? studiile el
o rezolvase din timp. Pe atunci deja func?iona calea ferat? Chi?in?u 
Odesa, ?i el a hot?rt s?-?i fac? studiile la facultatea de ?tiin?e
naturale a Universit??ii din Novorosiisk. ns? toamna numele lui T.Ciorb?
figura n listele studen?ilor facult??ii de medicin? a Universit??ii Sf.
Vladimir din Chiev.
  Alegerea Universit??ii din Chiev pentru continuarea studiilor de c?tre
T.Ciorb? era legat?, probabil, de o tradi?ie veche, c?ci pn? atunci n
ora?ul de pe Nipru veneau mul?i originari din Moldova, care ?i f?ceau
studiile la academia Chievo-Bra?caea.
  Condi?iile igienice extrem de rele ale ora??lui contribuie la apari?ia
epidemiilor. Au fost cazuri, cnd cele trei clase inferioare aproape
jum?toate din num?rul de elevi lipseau de la lec?ii s?pt?mni ntregi.
  Via?a lui Toma aici, la universitate, se deosebea cu mult de via?a lui
de la liceu.
  Abea peste cteva luni T. Ciorb? a nceput s? studieze n sensul deplin
al cuvntului obiectele de medicin?. El nv??a cu pasiune, mai ales, c?
avea a?a profesori, nct orice ?coal? medical? l-ar fi invidiat.
  Toma c?uta s? nu lipseasc? nici de la o lec?ie interesant?, mici de la
o conferin?? sau adunare studen?easc?.Dar continuarea studiilor a devenit
mai grea: starea material? a lui Toma s-a nr?ut??it de tot.
  Trebuie de reamintit c? pe atunci numai cinci-?ase procente din tot
num?rul studen?ilor erau asigura?i cu burs?.
  Mijloacele agonisite de Toma n timpul vacan?ei de var? n urma
serviciului, pe care l f?cea el n diferite spitale de zemstv?, erau
insuficiente pentru a acoperi cheltuelile de ntre?inere.Deaceea el a fost
nevoit s?-?i ntrerup? studiile de cteva ori.?i totu?i perseveren?a ?i
r?bdarea, ajutorul prietenilor i-au permis s?-?i termine studiile ?i s? dee
cu succes examenele de absolvire.Cnd i se mna multa?teptata diplom? de
gradul I, el era sigur, c?-?i va consacra via?a combaterii infec?iilor, c?
inima ?i cuno?tin?ele sale apar?ineau poporului.
  Sa terminat procesul de formare a tn?rului Ciorb?. El se ?ntorce ?n
ora?ul natal Chi?in?u cu inten?iea ferm? s? ?nceap? o lupt? grea ?i de
lung? durat? pentru s?n?tatea oamenilor.
  La sf?r?itul anului 1893 el a reu?it s? ob?in?o anumit? sum? de bani,
cu care a cump?rat din Var?ovia dou? etuve model Iung, dintre care una a
fost l?sat? pentru nevoile ora?ului, iar a doua a fost trimis? n jude?ul
Orhei, unde ap?ruser? cazuri de holer?.
  Cu toate greut??ile, doctorul T.Ciorb? a reu?it s? rezolve aceste
probleme n doi ani.
  n anul 1896 n fa?a mul?imii, adunate la marginea dinspre Buiucani a
ora?ului, a fost inaugurat spitalul pentru infec?io?i. Acest spital era
construit dup? proectul ?i sub conducerea doctorului T. Ciorb?. Cinci
foi?oare separate, situate la o distan?? anumit? unul de altul, morga ?i
alte cl?diri aucziliare, f?cute frumos din piatr? ?i acoperite cu ?igl?
ro?ie, d?deau spitalului un aspect ncnt?tor pe fondul verde?ii.
  T. Ciorb? devine medic-?ef al spitalului, medic-curant, bacteriolog
prosector, econom, pedagog pentru tinerii lucr?tori medicali,tat? bun
pentru to?i bolnavii. Pe atunci doctorul T. Ciorb? devine deja om renumit,
cunoscut de to?i de la mic ?i pn? la mare.n sfr?it, a devenit o
realitate visul lui despre aceea c? combaterea eficient? a epidemiilor va
fi posibil? numai atunci cnd va fi unit? ac?iunea a dou? organiza?ii
diferite curativ? ?i sanitar? ....