Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

Зміст

Вступ                             3

І. Теоретико-методологічні основи оцінки
  конкурентоспроможності підприємства               5
   1. Умови виникнення та роль конкуренції в ринковій
       економіці                          5
   2. Оцінка конкурентоспроможності підприємства         10
   2. Фактори, які впливають на конкурентоспроможность
        підприємства                        17

ІІ. Аналітична оцінка діяльності ДП АТ «КиївХліб» «БУЛОЧНО-
   КОНДИТЕРСЬКОГО КОМБІНАТУ»              22
   1. Історична довідка                     22
   2. Аналіз виробництва і реалізації продукції:         24
              а)    аналіз    виробничої    прграми
24
              б)    аналіз    асортименту    продукції
28
              в)    аналіз    якості     продукції
31
            г)  аналіз   обсягу   реалізації   продукції
32
           д) аналіз забезпеченості і ефективності використання
                    матеріальних        ресурсів
33
   3. Аналіз прибутку та рентабельності             37
   4. Аналіз фінансового стану БКК             41
   5. Роль маркетингу у підвищенні конкурентоспроможності
        підприємства. Аналіз конкурентного середовища    45
   6. Висновки з аналізу виробничої діяльності БКК        54
ІІІ. Заходи, що до підвищення конкурентоспроможності БКК, та
    розрахунок їх економічної ефективності            57
    1. Розрахунок екомічної ефективності модернізації
      лінії по виготовленню баранок      59
    1. Розрахунок екомічної ефективності встановлення
      пакувально-фасувального апарату для
      бараночних виробів                    65

Висновки                              73

Перелік використаної літератури                75