Загальний нагляд прокуратури (ч.1)

Міністерство освіти України
           Львівський національний університет
                ім.І.Я.Франка                    Кафедра кримінального процесу
                    та криміналістики                Р Е Ф Е Р А Т
                 на тему:

         "Загальний нагляд прокуратури (заняття 1)".                Львів 1999р.
                  План


1. Загальний нагляд прокуратури, як галузь прокурорського нагляду, його
  предмет та межі.

2. Повноваження прокурора при здійсненні загального  нагляду  та  їх
  характеристика.

3. Правові акти загального нагляду та вимоги до них.

4. Санкціонування прокурором затримання і видворення за межі України
  іноземного громадянина або особи без громадянства.

5. Основні напрямки здійснення загального нагляду в наказі Генерального
  прокурора України №2 від 25.03.96 року.  Згідно з Конституцією України, органи прокуратури України позбавлені
функцій проведення попереднього слідства і здійснення загального нагляду.
  Перехідними положеннями їх залишено у продовж п’яти років до створення
спеціальних державних органів, що будуть ці функції виконувати.
  Змістом загального нагляду складає нагляд за  виконанням  законів
міністерствами, державними комітетами  і  відомствами,  підприємствами,
установами,організаціями,  місцевими  Радами  народних  депутатів  їх
виконавчими та распорядчими  органами,  громадськими  організаціями  і
посадовими особами.
  Суть та призначення загального нагляду полягає в тому, щоб забезпечити
нагляд прокуратури за точним виконанням законів у всіх сферах держави, а
також посадовими особами та громадянами[1].
  Закон України "Про прокуратуру" (ст.4) зазначає, що діяльність органів
прокуратури спрямована на всемірне утвердження,  верховенства  закону,
зміцнення правопорядку і ставить своім завданням захист неправомірних
посягань:
  1. на закріплені Конституцієй  Украіни  незалежність  республіки,
    суспільний та державний лад, політичну та економічну системи, права
    національних груп та територіальних утворень;
  2. гарантовані Конституцієй, іншими законами Украіни і міжнародними
    правовими актами соціально-економічні, політичні, особисті права та
    свободу людини і громадянина;
  3. основи демократичноголаду державноі влади, правовий статус місцевих
    Рад народних  депутатів,  органів  теріторіального  суспільного
    самоврядування.
  До предмету загального нагляду включені законність актів, виданних
органами державного управління, місцевими Радами народних депутатів і їх
виконавчими та разпорядчими  органами,  громадськими  організаціями  і
посадовими особами. До числа таких правових актів відносяться накази,
рішення, ухвали, роспорядження, інструкції та інші нормативні документи як
загального, так і індивідуального характеру.
  Нагляд за додержанням законів в галузі економічних міжнаціональних
відносин,  охорони  навколишнього  природного  середовища,  митної  та
зовнішноекономічної діяльності складає значну частину роботи прокуратури.
  Прокурори  забов’язані  послідовно  і  наполегливо  використовувати