Динамика вращательного движения материальной точки

Зміст|Основні теоретичні дані……………………………………………………...       |3 |
|Методика розв’язку…………………………………………………………...         |4 |
|рух у горизонтальній площині……………………………………….…        |4 |
|рух у вертикальній площині………………………………………….…        |8 |
|рух планет та супутників по коловій орбіті………………..……….…   |11 |
|Заключення та висновки………………………………………………….….        |14 |
|Список використаної літератури……………………………………………       |15 |