Свідомість та творчість

Shura19@yandex.ru               Реферат на тему:


              СВІДОМІСТЬ ТА ТВОРЧІСТЬ                          Виконала:                РІВНЕ - 2004              СВІДОМІСТЬ ТА ТВОРЧІСТЬ


    Загальна характеристика творчості. Творчість, з філософської точки
зору, є насамперед працею, завзятою, кропіткою і в той же час натхненною,
потребуючої оптимальної напруги усіх фізичних і духовних сил людини.
Справжня творчість завжди дає суспільно корисний і значимий результат.
Творчість —  соціальна  обумовлена  діяльність  людини.  У  творчості
розкриваються  багато  психічних  якостей  людини,  виражається  зміст
особистості. Діяльність людини в процесі творчості протікає на найвищому
рівні. Це відноситься до  інтелекту,  емоційній  і  вольовій  сферам
особистості.


    Істотні моменти творчості — захопленість і спрямованість.  Для
захопленої людини творчість є сенсом життя. Захопленість підсилюється, якщо
продукти творчості одержують всенародне визнання.


    Стан натхнення - інша типова для  творчості  риса.  Натхнення
характеризується, з одного боку, високою продуктивністю, з іншого боку -
величезним підйомом і напругою сил людини. Рєпін писав, що натхнення — це
нагорода за каторжну працю. Творча задача, розв'язувана художником —
майстром слова, чи кисті різця,—досягається через тривалі і наполегливі
пошуки максимально виразної і змістовної форми.


    І в науковій творчості тільки завдяки безустанній праці дослідника
досягається проникнення в сутність життя - закономірності природи  і
людського суспільства. Так, геніальна праця К.Маркса "Капітал" — підсумок
усього життя великого мислителя. В ньому узагальнені сотні літературних
джерел, статистичних звітів, історичних фактів, вкладений весь досвід
Маркса - революціонера-практика.  Сама  назва  роботи  І.П.  Павлова
"Двадцятилітній досвід об'єктивного вивчення  вищої нервової діяльності
(поводження) тварин..." — говорить про те, скільки часу і сил витрачає
вчений на створення нової наукової теорії.


    В ідеалістичній філософії творчість розглядається як несвідомий
процес, як осяяння, що нібито раптово приходить до людини. Представники
ідеалістичної теорії несвідомої  творчості  виходять  з  фактів,  які
випливають. По-перше, рішення творчої задачі виникає як би раптово (такі
випадки в історії наук дійсно зареєстровані). По-друге, про протікання
діяльності в процесі творчості людина сказати майже нічого не може (такого
роду факти також відомі). Однак ці факти не є доказом  несвідомого
характеру, творчості. "Раптове" вирішення творчої задачі, здогад— результат
безустанної розумової діяльності людини. Здогад у переважній більшості
випадків вимагає "доведення" до рівня остаточного вирішення, ясного як у
своїх основних положеннях, так і в деталях.


    У трактуванні ідеалістів випадковість виступає як істотний фактор
творчості, як момент, що грає важливу роль у наукових відкриттях. У
діалектико-матеріалістичній теорії пізнання категорії  випадковості  не
заперечується, але вона не протиставляється необхідності  —  причиною
обумовленості будь-якого явища чи процесу. Якби не здавалося людині, що