Бюджетний процес і контроль за державними видатками, його особливості

Реферат
  Дипломної роботи “Бюджетний процес і контроль за державними видатками,
його особливості”
  Робота містить    сторінки,   таблиць,    рисунків,  перелік
використаної літератури –  найменувань, 3 додатки.
  Об’єктом дослідження в випускній роботі є бюджетний процес по м. Сміла,
 економічний аналіз стану доходів та видатків місцевого бюджету та контролю
за видатками.
  Мета роботи – досконало вивчити бюджетний процес, аналіз, стану і руху
бюджетних коштів, відпрацювати рекомендації щодо наповнення бюджету та
використання коштів.
  Результатом дослідження стали пропозиції щодо удосконалення надходження
доходів до місцевого бюджету м. Сміла та фінансування соціального захисту
населення.
  Одержані результати можуть бути використані при удосконаленні діючої
бюджетної системи і аналізу на місцевому бюджеті м. Сміла.|Дата                 |підпис                |