Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

Додаток 12
Блок-схема технологічного процесу

Продовження блок-схеми технологічного процесу
Продовження блок-схеми технологічного процесу
Продовження блок-схеми технологічного процесу
Продовження блок-схеми технологічного процесу
Продовження блок-схеми технологічного процесу

-----------------------
                  Початок

                 Опе-рація?

                  Кінець

                Вибір операції

              План-графік виконання

Інструкція по виконанню

Графік виконання

                Вибір операції

                 Опе-рація?

Повідомлення

Інструкція

9

01
03

01
02

02.05

03.09

1

2[pic]

3

4

Повідомлення

10

02.07

01
03

Джерело

Прийом і перевірка правильності

Вхідні документи

Правильні документи

Неправильні документи

Правильно

Бракуван-ня докум.

Прийом і перевірка правильності

Неправильні документи

Неправильні документи

Листок браку

Правильні документи

Правильні документи

Журнал реєстрації

01
02

01
02

5

6

7

8

02.08

03.10

03
10

Ввід документа

11

Введений документ

Макет вводу

D01

03
09

Візуальний контроль

Введений документ

Введений документ

D01

12

Правильно?

13

Корекція документа

14

D01

Макет вводу

Введений документ

Введений документ

Ввід запису

MVX01

15

04.11

05.15

05.16

06
18

03
10

Розрахунок параметрів

MVX01

MXR01

Діалогове вікно

Результати розрахунку

Так?

17

Виводити на друк?

04.15

05.17

06.21

06.2215

16

03
09

MXR01

Вивід результат.

06
19

MPS01

R1

18

19

03
10

Прийом і перевірка правильності

R1

НеправильніR1

Правильні
R1

Правильно?

20

19

03
09

Передача користув.

Реєстрація помилок

Правильні
R1

НеправильніR1

Правильні
R1

НеправильніR1

Листок браку

Журнал реєстрації

21

22

03
09