Подходы к экономическому районированию Украины

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
            ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
            КАФЕДРА РОЗВИТКУ ТА РОЗМІЩЕННЯ
               ПРОДУКТИВНИХ СИЛ                  Реферат

з дисципліни: «Розміщення продуктивних сил України та   закордонних
       країн»
на тему:


         Підходи до економічного районування Українистудентки I курсу
обліково-фінансового факультету
спеціальність фінанси
денного відділення
групи 0104а
Кузнецової Наталії Олексіївни
                                Консультант:
                        Черноіванова Олена Миколаївна                Донецьк 1999