/ /

, - 2

ns?mn??rile artificiale la animalele domestice

  ns?mn??rile artificiale reprezint? o biotehnic? modern? a reproducerii
animalelor, care asigur? progresul genetic al efectivelor ?i implicit
sporirea productivit??ii acestora.
  ns?mn?area artificial? nl?tur? controlul sexual dintre mascul ?i
femel?, sperma fiind recoltat? de la un reproduc?tor mascul ?i depus? n
organele genitale ale unei femele aflate n c?lduri, cu ajutorul unui
instrumentar adecvat.
  De?i n literatura de specialitate nu exist? date precise despre
nceputul aplic?rii ns?mn??rilor artificiale, se consider?, totu?i c?
prima ncercare a fost f?cut? de c?tre arabi, n secolul XIV, ob?innd un
produs de la un arm?sar valoros, prin prelevarea spermei cu un smoc de p?r
introdus n vaginul unei iepe ?i extras dup? monta acesteia, ?i apoi
introdus imediat n vaginul altei iepe n c?lduri.
  Date sigure au stabilit c? ns?mn??rile artificiale au fost aplicate
nc? n secolul XVIII. Astfel se cunoa?te faptul c? fiziologul italian
Lazzaro Spallanzani n anul 1778, inoculnd unei c??ele sperma recoltat?,
prin masturba?ie, de la un cine a ob?inut trei produ?i. Experien?e
asem?n?toare, cu rezultate bune au fost efectuate n secolul al XIX-lea de
c?tre Everett, Millais, Albrecht.
  Studii aprofundate, bazate pe cercet?ri experimentale, au fost efectuate
pentru prima dat? de fiziologul rus Ilia Ivanov (1860-1932), considerat pe
drept cuvnt, fondator al ns?mn??rilor artificiale.  Punnd  bazele
teoretice ?i practice ale ns?mn??rilor artificiale, Ivanov a aplicat, n
perioada 1889-1932, aceast? metod? la diferite specii (cabaline, bovine,
ovine, porcine), mai nti ca mijloc profilactic pentru prevenirea bolilor
infec?ioase ?i parazitare transmisibile prin mont?, ?i apoi ca metod? de
ameliorare a raselor de animale. La ?coala creat? de Ivanov s-au format
speciali?ti de prestigiu care au elaborat valorase studii despre tehnologia
ns?mn??rilor artificiale, biochimia spermei, perfec?ionarea aparaturii ?i
instrumentarului.
  ns?mn??rile artificiale au nregistrat o larg? r?spndire ntr-o
perioada de timp relativ scurt? datorit? avantajelor mari pe care le
prezint? n ameliorarea animalelor. Astfel, Danemarca, Japonia ?i Israelul
utilizeaz?, practic, numai ns?mn?area artificial? la taurinele pentru
lapte ?i la suine. Metoda are extindere mare n SUA, ??rile din Europa ?i
Asia. Importan?a ns?mn??rilor artificiale se manifest? sub diferite
aspecte: zootehnic, economic, sanitar-veterinar ?i ?tiin?ific.
  Gra?ie cre?terii substan?iale a eficien?ei utiliz?rii  materialului
seminal, prin aplicarea ns?mn??rilor artificiale este posibil? folosirea
celor mai valoro?i reproduc?tori masculi, testa?i dup? descenden?? ?i cu
nsu?iri morfo-productive deosebite, care intensific? progresul genetic-
ameliorativ al efectivelor ntr-un timp scurt. Astfel, un taur testat poate
avea pe durata vie?ii ntre 100.000 ?i 200.000 produ?i, vierul peste 1000
ntr-un an, iar un arm?sar peste 100 mnji pe sezon.
  La speciile cu un interval mare ntre genera?ii, asocierea biotehnicii
ns?mn??rilor artificiale cu conservarea prin congelare a spermei permite
crearea unor b?nci de material seminal, care este unilizat dup? finalizarea
la taurii de 6 sau 7 ani a testului de performare dup? prima lacta?ie
normal? a fiicelor. n plus, peste 90% din caracterele morfoproductive care
au un determinism genetic pot fi ameliorate prin folosirea ns?mn??rilor
artificiale.
  Prin folosirea unui num?r redus de reproduc?tori n centre specializate
de reproduc?ie, cu sperma c?rora pot s? fie ns?mn?ate un num?r mare de
femele se realizeaz? economii nsemnate de for?? de munc?, de furaje, de
ad?posturi, putnd fi ntre?inu?i n condi?ii foarte bune reproduc?torii de
mare valoare genetic?.
  ntre?inerea masculilor reproduc?tori n ferme specializate permite
men?inerea lor n condi?ii optime de s?n?tate ?i ntre?inere, cu o
produc?ie seminal? de calitate ?i indemn? de boli cu transmitere venerian?
(bruceloz?, tricomonoz?, vibrioz?). Garantarea indemnit??ii spermei fa?? de
principalele boli infecto-contagioase face posibil schimbul interna?ional
de gene prin importul exportul de material seminal  congelat,  f?r?
suportarea inconvenientelor prilejuite de carantin?.
  Derularea diferitelor etape ale ns?mn??rilor artificiale majoreaz?
substan?ial aportul factorului uman la procesul reproducerii, fapt care
face necesar? ntocmirea ?i p?strarea unor eviden?e complete reducnd prin
aceasta pericolul transmiterii prin mo?tenire a unor boli genetice.
  Alte avantaje ale ns?mn??rilor artificiale se refer? la reproducerea
artificial? a unor specii monogame (vulpile) ?i ob?inerea de hibrizi ntre
specii, care n mod natural nu se mperecheaz? (ntre m?gar ?i iap?, ntre
vac? ?i Iac, ntre bizonul european ?i bizonul american etc.).
  ns?mn?area artificial? comport? ?i unele dezavantaje. Ele rezid? n
urm?toarele:
  . folosirea reproduc?torilor necorespunz?tori din punct de vedere
   genetic are ac?iune negativ? asupra amelior?rii. De aceea, este
   absolut necesar s? se foloseasc? masculi de origine cunoscut?, testa?i
   dup? descendent?;
  . posibilitatea comiterii  unor  erori  n  etapele  prelucr?rii,
   conserv?rii, transportului, depist?rii c?ldurilor ?i ns?mn?area
   femelelor de c?tre persoanele antrenate n procesul de munc?.
  . Prin  neglijarea  profilaxiei  bolilor  genetice,  ns?mn??rile
   artificiale pot favoriza diseminarea unor boli, cum ar fi: boala
   chistic? ovarian?, sindromul spastic, criptorhidia ?i defecte de
   conforma?ie.
  . Toate aceste neajunsuri pot fi nl?turate n cazul existen?ei n
   re?eaua ns?mn??rilor artificiale a unui personal calificat, care s?
   posede cuno?tin?e de biologia ?i patologia reproduc?iei, precum ?i de
   ameliorare.
  Teoria ?i practica ns?mn??rilor artificiale la animalele domestice
cuprinde urm?toarele compartimente:
  - studiul spermei;
  - metodele de recoltare a spermei;
  - controlul ?i diluarea spermei;
  - metodele de conservare a spermei;
  - inocularea spermei sau ns?mn?area propriu-zis?.

                  Sperma

  Sperma reprezint? un produs complex al aparatului genital  mascul
constituit din spermatozoizi ?i plasm? seminal?.
  Plasma seminal? este alc?tuit? din fluidul testicular secretat de
canaliculele testiculare,  la  care  se  adaug?,  succesiv,  secre?ia
epididimului ?i a canalelor deferente, Cantitatea cea mai mare de lichid
seminal cu rol biologic foarte important este secretat? de glandele anexe
ale aparatului genital: glandele seminale, prostata ?i glandele bulbo-
uretrale.
  Sperma eliminat? de un mascul n timpul unui act coital poart? denumirea
de ejaculat.
  Particularit??ile de structur? ale organelor genitale ?i dinamismul
actului coital determin? varia?ii att n volumul ejaculatului, ct ?i n
compozi?ia lui la masculii de diferite specii. Astfel, volumul ejaculatului
la arm?sar este de 60-80ml, maximum 200ml, la vier  respectiv 200-500 ?i
1000ml, la berbec 1-2 ?i 3,5ml, la taur 4-5ml ?i 15 ml, la cine  8-10
?i 25ml, la coco? 0,3 ?i 2ml, la curcan  0,25-0,4 ?i la gscan 0,1-
1,3ml.
  n func?ie de specie este diferit? ?i concentra?ia spermei. La animalele
de tip vaginal de ns?mn?are natural? concentra?ia spermiilor este de 5-10
ori mai mare n compara?ie cu cea la animalele de tip uterin  de
ns?mn?are. A?a, ntr-un mililitru de sperm? se g?sesc n mediu: la berbec
 2,5-3,5miliarde, la taur 0,8-1,25miliarde, la vier  0,15-0,21miliarde,
la arm?sar 0,1-0,15miliarde, la coco?  2-4miliarde, la curcan  2-
4miliarde ?i la gnsac 0,3-1miliard de spermi.
  Raportul dintre spermi ?i plasma seminal? este diferit, n dependen?? de
specie ?i este n corela?ie cu volumul ejaculatului ?i mai ales cu
dezvoltarea glandelor anexe. n sperm?, spermii reprezint? 36% - la berbec,
14% - la taur, 7% - la vier ?i numai 1,75% - la arm?sar.

            Compozi?ia chimic? a spermei

  Din punct de vedere al compozi?iei chimice, sperma face parte din cele
mai complicate lichide ale organismului. Apa constituie circa 90-98% din
masa spermei, iar 2-10% revine substan?ei uscate, dintre care 60% sunt
proteine. Constituen?ii principali ai spermei sunt proteinele ?i lipidele.
n compozi?ia proteinelor spermei sunt proteinele  ?i  lipidele.  n
compozi?ia proteinelor intr? aminoacizi care con?in sulf. Din lipidele
spermatice, ntr-o cantitate mai mare se con?ine lecitina, bogat? n
fosfor. n 100ml sperm? de berbec se con?in pn? la 355mg de fosfor, la
taur 82mg, la vier 66mg ?i la arm?sar 19mg. El are un rol important
n procesele biochimice ce se produc n spermi.
  n sperm? se con?in elemente minerale. n form? combinat? sau ca
electroli?i, dintre care e de men?ionat: Sodiul, potasiul,  calciul,
magneziul, fosforul, zincul, clorurile, fosfa?ii etc. Zincul joac? un rol
important n procesul fecunda?iei, stimulnd n acela?i timp ac?iunea
hormonilor androgeni.
  Constituen?ii organici din sperm? au rol deosebit n biologia spermilor,
concretizat prin: asigurarea substratului energetic necesar metabolismului
spermilor; ac?iune protectoare asupra  game?ilor,  prin  neutralizarea
efectului d?un?tor al unor constituen?i anorganici din sperm?; prevenirea
aglutin?rii spermilor etc. Dintre substan?ele organice, o mare importan??
prezint?: fructoza, acidul citric, inozitolul, fosforil-colina ?i fosforil-
gliceril-colina.
  Fructoza este principalul glucid din sperm?. Ea a fost depistat? pentru
dat? n sperma de taur; ulterior s-a descoperit ?i n sperma altor specii.
Con?inutul de fructoz? a spermei este, la 100ml, n medie de 540mg la taur,
247mg la berbec, 15mg la arm?sar, 12mg la vier. Secretatq yn cea mai mare
parte de glandele seminale, fructoza constituie sursa principal? de energie
pentru spermi. Secre?ia fructozei este favorizat? de testosteron, iar
sinteza ei este condi?ionat? de declan?area unor mecanisme hormonale.
Exist? o corela?ie semnificativ? ntre cantitatea de fructoz? din sperm? ?i
procentul de fecunditate ob?inut. Determinarea indicelui de fructoliz?
constituie o metod? eficace pentru aprecierea calit??ii spermei. Dintre
alte substan?e de natur? glucidic?, n sperm? se  g?sesc:  glucoza,
galactoza, arabinoza, riboza ?i ribuloza.
  n afar? de fructoz? ?i de celelalte monozaharide sperma con?ine
cantit??i nsemnate de sorbitol, secretat de glandele seminale. Sorbitolul
serve?te, de asemenea, ca surs? energetic? pentru spermi, g?sindu-se n
cantit??i care variaz? n limite foarte mari n sperma diferitelor specii:
la berbec  26-120mg/100ml, la taur  10-136mg/100ml, la vier  6-
18mg/100ml, la arm?sar 20-60mg/100ml sperm?.
  Acidul citric este unul din constituen?ii caracteristici ai spermei, care
ndepline?te multiple roluri, cum sunt: activator al fosfatazei alcaline,
absolut necesar? n anumite faze ale glicolizei anaerobe; mpreun? cu
sodiul ?i potasiul, acidul citric contribuie la realizarea presiunii
osmotice a lichidului spermatic. Ca ?i fructoza, este secretat n deosebi
de glandele seminale, sub influen?a testosteronului. S?rurile acidului
citric (citra?ii) sunt elemente ale sistemului-tampon al spermei, de aceea
adausul de citrat de sodiu n materialul seminal prelunge?te termenul de
viabilitate a spermilor. Sperma diferitelor specii con?ine, n medie,
urm?toarele cantit??i de acid citric la 100ml sperma: la taur  720mg, la
vier 130mg, la berbec 120mg, la arm?sar 26mg. Starea de ntre?inere a
animalului influen?eaz? con?inutul de acid citric din sperm? influen?eaz?
con?inutul de acid citric din sperm?, ca ?i de celelalte substan?e
reduc?toare.
  Inozitolul s-a descoperit ini?ial n sperma de vier, fiind secretat de
glandele seminale, avnd o asem?nare de structur? cu glucoza ?i fructoza,
face s? se presupun? c? ar juca rolul de intermediar chimic ntre glucide
?i hormonii androgeni. Con?inutul de inozitol, la 100 ml sperm? este: la
vier 605-702mg, la taur 63,4mg, la berbec 40mg, la arm?sar 37,5mg.
  Fosforil-colina ?i gliceril-fosforil-colina constituie con?inutul total
al fosforului existent n plasma seminal?. Gliceril-fosforil-colina este
secretat?, n principal, de epididim ?i se g?se?te n cantitate destul de
mare n sperma tuturor speciilor. n sperm?, gliceril-fosforil-colina se
g?se?te ca atare, dar ea este descompus? n elemente mai simple (colin?,
fosfoglicerol, glicerol liber) sub ac?iunea enzimelor secretate de aparatul
genital femel; din aceste considerente, gliceril-fosforil-colina constituie
o surs? de energie pentru spermi dup? depunerea lor n organele genitale
femele.
  Prin determin?ri chimice, s-a constatat prezen?a n sperm? a vitaminelor
A,C,D, a vitaminelor din complexul B, a vitaminei PP. Dintre acestea
vitamina C este indispensabil? viabilit??ii spermilor, lipsa ei determinnd
cre?terea procentului de infecunditate. Cantitatea de acid ascorbic n
sperm? este cu mult mai mare dect n snge (4-14mg% n sperm? fa?? de 0,2-
0,4mg% n snge). n 100g testicul se g?sesc urm?toarele cantit??i de
vitamina C: la taur 29,39mg, la arm?sar 46mg, la iepure 14mg.
  Sperma con?ine hormoni steroizi elabora?i de testicul. n sperma tuturor
masculilor se g?sesc hormoni androgeni, ?i n cantitate mai mic?  hormoni
estrogeni, cu excep?ia spermei de arm?sar, unde estrogenii sunt  n
cantitate mai mare.
  Lichidul seminal con?ine ?i Prostaglandin? F2alfa n concentra?ii care nu
dep??esc 100mg/ml ?i care, prin ac?iunea ocitocic? asupra miometrului,
favorizeaz? transportul spermilor n c?ile genitale femele.
  Att lichidul spermatic, ct ?i spermii con?in numeroase enzime cu
importan?? deosebit?, mai ales pentru activit??ile vitale ale celulelor
seminale. Din acestea fac parte: catalaza, fosfatazele, mucinaza, tripsina,
hialuronidaza etc.
  Fosfatazele sunt enzime cu rol important n metabolismul glucidelor.
Activitatea fosfatazic? este mai intens? la masculii care beneficiaz? de un
regim ra?ional de hr?nire, ngrijire ?i exploatare, n timp ce la animalele
subalimentate, extenuate etc. activitatea fosfatazelor este mai redus?,
de?i concentra?ia spermei variaz? n limite normale. Fosfataza acid? este
secretat? n cea mai mare parte de glanda prostat?, fiind ca ?i fructoza,
un indiciu al activit??ii androgene.  Fosfataza  alcalin?,  secretat?
ndeosebi de glandele seminale, intervine n procesul de hidroliz? a
fructozei.
  Mucinaza este o enzim? secretat? de glandele anexe ale aparatului
genital, cu rol de a lichefia mucusul cervical care, n ultimele ore ale
c?ldurilor, este mai vscos, constituind un mediu nefavorabil pentru
naintarea spermilor depu?i n conductul genital.
  Tripsina este o enzim? secretat? de glandele anexe, cu ac?iune mucolitic?
asupra gelului periovocitar. Se c?se?te n sperma p?s?rilor domestice (cu
excep?ia gnsacului), iar la animalele domestice este prezent? numai n
sperma de cine. Activitatea tripsinei este asem?n?toare hialurinidazei.
  Hialuronidaza se formeaz? n epiteliul seminifer al testiculului la
animalul adult ?i se g?se?te n spermi, lipsind n plasm?. Cercet?rile
efectuate au confirmat ipoteza c? aceast? enzim? se afl? mai ales n capul
spermatozoidului.  Hialuronidaza  faciliteaz?  procesul  p?trunderii
spermatozoidului n ovul prin dislocarea celulelor foliculare care formeaz?
coroana radiat?; pentru denudarea ovulului de celulele foliculare este
necesar un num?r foarte mare de spermi care s? elibereze o cantitate
crescut? de hialuronidaz?.
  Cunoa?terea compozi?iei chimice a spermei contribuie mult la preg?tirea
diluan?ilor care permit men?inerea ?i prelungirea viabilit??ii spermilor n
produsul conservat.

              Morfologia spermului

  Spre deosebire de celelalte celule din organismul animal, spermii sunt
celule flagelate, avnd att potenalitate eriditar? patern?, ct  ?i
proprietatea de a se mi?ca.
  Pentru prima dat? spermii au fost observa?i n anul 1677 de c?tre
studentul Hamm din Leida, n sperma de om, iar doi ani mai trziu game?ii
au fost observa?i n sperma animalelor, de c?tre Leuwenhoech.
  Celula spermatic? la animalele se deosebe?te de ovul ca m?rime, form? ?i
mobilitate. Lungimea spermului este de aproximativ de dou? ori mai mic?
dect diametrul ovulului, iar volumul gametului mascul este de circa 60000
ori mai mic dect cel al gametului femel. M?rimea spermilor variaz? n
limita de 50-80microni. Astfel, la taur ?i berbec lungimea spermului este
de 75-80microni, la ?ap 60-65microni, la arm?sar 50-60microni ?i la vier
 50-55microni.
  Studiul morfologic al spermilor a fost posibil datorit? colora?iilor
vitale, tehnicilor biochimice ?i, ndeosebi microscopiei electronice.
  Sub aspect morfologic spermul este format din: cap, gt,  piesa
intermediar?, piesa principal? ?i  piesa terminal?. Cele trei  piese
(intermediar?, principal? ?i terminal?) alc?tuiesc la un loc flagelul sau
coada spermului.
  Capul spermului la mamifere este ovoid, alungit, aplatizat ?i u?or
convex, cu grosimea maxim? la baz? ?i ngustat la vrf, avnd lungimea ?i
l??imea de 8-10 microni ?i respectiv  4-4,5microni la taur, berbec ?i
vier, 5-7 ?i respectiv 2,7-4 microni la arm?sar, cine ?i cotoi; grosimea
spermilor la toate speciile este de 0,1-0,15 microni.
  Din punct de vedere al structurilor chimice, capul spermului este format,
n special, din nucleoproteide ?i cantit??i mici de proteine libere, lipide
?i s?ruri. Nucleoproteidele con?in acid dezoxiribonucleic (AND) ?i o
protein? simpl?, care, n cazul mamiferelor este o histon?, iar n cazul
p?s?rilor  o protamin?. Histonele sunt reprezentate  de  circa  18
aminoacizi, dintre care arginina constituie aproximativ  25%.  AND-ul
reprezint? circa 55% din substan?a uscat? a capului spermului, iar mpreun?
cu histonele 80-83%. n afar? de nucleoproteide capul spermului con?ine
?i lipoproteine (17-20%), care sunt concentrate n special, n acrozom.
  n componen?a capului intr? mai multe forma?iuni: nucleul, acrozomul,
perforatorul, capi?onul sau furoul postnuclear, protuberan?ele bazale, fosa
de implanta?ie ?i membrana celular?.
  Nucleul constituie partea principal? a capului spermului. Cromatina
nuclear? con?ine acidul dezoxiribonucleic (43%), care reprezint? depozitul
codificat al caracterelor ereditare, printre care figureaz? ?i cele de sex.
  Partea anterioar? a membranei nucleare constituie membrana intern? a
acrozomului ?i formeaz? corpul acrozomului.
  Aproximativ 60% din suprafa?a nucleului anterior este acoperit de
capi?onul acrozomului, care are un perete dublu de 0,1 micorni grosime ?i
ncorporeaz? substan?a acrozomal?, corpusculii,  corpul  ?i  vacuolele
acrozomale. Restul de 40% din nucleu ?i membrana nuclear?, de la zona
ecuatorial? spre baza capului este nvelit de furoul nuclear. Prin forma
sa, acrozomul constituie la conturarea  profilului  caracteristic  al
extremit??ii anterioare a capului spermului, pentru fiecare specie n
parte.
  Perforatorul este o forma?iune dens? situat? ntre membrana nuclear? ?i
acrozom. I se atribuie rol n perforarea membranei ovulare n timpul
fecunda?iei.
  Protuberan?ele bazale sunt ni?te forma?iuni semicirculare sau sferice
a?ezate n zona posterioar? a capului, n jurul fosei de implanta?ie,
respectiv n jurul inser?iei gtului spermului.
  Fosa de implanta?ie este o nfundare hemisferic? a p?r?ii posterioare a
nucleului, n care se  g?se?te  implantat?  extremitatea  apical?  a
filamentului axial al cozii spermului.
  Membrana multistrat celular? acoper? complet capul, corpul ?i coada
spermului, membrana extern? a acrozomului putndu-se deta?a spontan n
coada epididimului la masculi cu absen?? sexual? ndelungat?; prin ruperea
membranei celulare ?i a membranei externe a nveli?ului acrozomului n zona
ecuatorial? se elibereaz? hialuronidaza necesar? penetr?rii ovulei.
  Gtul reprezint? piesa de leg?tur? dintre capul ?i coada spermului. Este
o forma?iune dintre capul ?i coada spermului. este o forma?iune foarte
scurt? dispus? ntre centriolul proximal ?i jum?tatea  anterioar?  a
centriolului distal. Teaca mitocondrial? de 0,1 microni ?i afl? originea
n granulele bazale ale capului, care genereaz? o structur? mitocondrial?
dublu spiralat? n sensul acelor de ceasornic, care se continu? n piesa
intermediar? pn? la inelul terminal Jensen.
  n structura piesei intermediare, cu lungimea de 10-15 microni, intr?
fibrele filamentului axial care sunt dispuse astfel: 2 fibrile centrale, 9
fibrile sub?iri care constituie cercul intern ?i 9 fibrile groase formnd
cercul extern. Filamentul axial este mbr?cat de o c?ma?? mitocondrial?,
dispus? sub forma unui filament spiralat dublu. La exterior se g?se?te o
membran? bogat? n lipide. Aceasta provine din protoplasma celular?, n
special din resturile aparatului Golgi, grupate ini?ial la nivelul gtului.
Treptat protoplasma se distribuie de-a lungul piesei intermediare; acest
proces are loc n timpul tranzitului epididimar ?i constituie unul din
fenomenele importante ale matur?rii spermului. n cazul cnd nu se produce
acest? disperare protoplasma grupat? la nivelul gtului  sau  piesei
intermediare, constituie pic?tura protoplasmatic?.  Prezen?a  pic?turii
protoplasmatice este un  indiciu  al  imaturit??ii  spermului.  Piesa
intermediar? este constituit? n cea mai mare parte  din  substan?e
lipoproteice. n ea se g?sesc grupate majoritatea enzimelor spermului.
Piesa intermediar? furnizeaz? energia necesar? proceselor metabolice din
spirala mitocondrial?.
  Piesa principal? sau coada propriu-zis? (lung? de 35-45 microni ?i groas?
de 0,4-0,8 microni) este delimitat? de inelul lui Jensen, situat la
jum?tatea extern? a centriolului distal, ?i distal de piesa terminal?.
  Fibrele din coada spermului, repartizate tot dup? formula 2+9+9 sunt
acoperite de un nveli? fibrilar spiralat alc?tuit  dintr-o  pereche
helicoidal? cu mai mult de 400 de nf??ur?ri.
  Piesa terminal? are 3-4 microni lungime ?i este constituit? din por?iunea
terminal? a fibrelor acoperite cu membrana celular? ?i din care lipse?te
nveli?ul spiralat fibrilar al cozii spermului.
  Coada spermului con?ine lipoproteine, proteine simple ?i lipide (circa
23%). n compozi?ia lipidelor intr? fosfolipide  (73,3%),  colesterin
(14,5%), gliceride (9,6%) ?i cear? (2,6%). Dintre substan?ele minerale cele
mai importante sunt fosforul, care ocup? 2,7% din substan?a uscat? a
spermului, sodiul, potasiul, calciul, magneziul ?i sulful.
  Mi?carea, fenomenul fiziologic caracteristic spermului, este rezultatul
contractilit??ii fibrelor din filamentul axial. Rolul cel mai important l
au fibrele din cercul extern. Se sus?ine, c? punctul de plecare al
contractilit??ii se afl? n granulele bazale de la nivelul gtului. Energia
este furnizat? de moleculele mici, care se distrug n procesul  de
contractilitate ?i sunt ref?cute de mitocondriile filamentului axial.

Propriet??ile biologice ale spermei

  Reu?ita ns?mn??rilor artificiale este legat? de viabilitatea  ?i
capacitatea fecundant? a spermei, care, la rndul s?u, este asigurat? de
propriet??ile  biologice  ale  materialului  seminal.  Principalele
caracteristici biologice ale spermei sunt: mobilitatea aglutinarea ?i
metabolismul spermilor.
  Mobilitatea reprezint? una din caracteristicile principale ale spermilor,
prin care ace?tia se deosebesc de celelalte celule ale organismului.
Mobilitatea reprezint? un factor indispensabil viabilit??ii spermilor.
  Mobilitatea ?i viabilitatea spermilor necesit? utilizarea  energiei
chimice ?i transformarea ei n energie biologic?. Mi?carea spermului n
baza energiei biologice, se datoreaz? por?iunii sale terminale, care are o
structur? similar? ciliatelor ?i flagelatelor. Mi?carea game?ilor este
determinat? de contrac?iile cozii (flagelului) ?i de rotirea spermului n
jurul axei sale longitudinale. Prin contrac?iile cozii se asigur? mi?carea
de avansare, iar capul, prin forma sa u?or exavat? (convex?) determin?
rotirea n jurul axei sale longitudinale. n felul acesta, spermul execut?
mi?carea de sfredelire ?i naintare.
  Spermii pot realiza trei feluri de mi?c?ri:
  . de naintare sau rectiline
  . circular? sau n manej
  . de pendulare sau vibratoare
  Pentru mamifere ?i p?s?ri mi?carea de naintare este considerat? normal?,
pe cnd mi?c?rile circular? ?i vibratoare sunt anormale.
  La aprecierea spermei se ?ine seama ndeosebi de mobilitatea spermilor
determinat? de viteza cu care ace?tia nainteaz? n cmpul microscopic,
precum ?i de procentul de spermi capabili s? execute aceast? mi?care.
  Viteza de naintare a spermiilor variaz? n func?ie de specie, de
intervalul de timp cnd se examineaz? sperma dup? recoltare, de pH-ul
spermei de temperatura mediului ambiant etc. pe specii, viteza medie de
naintare pe minut este urm?toarea: la arm?sar 5,22 mm, la taur  4,02
mm, la berbec 3 mm, la cine 2,08 mm. Aceste date sunt posibile la un
pH al spermei caracteristic spermei ?i la temperatura  obi?nuit?  a
organismului animal (37-38(C).
  Aglutinarea spermilor const? n alipirea sau ncleierea acestora, sub
form? de rozet? sau dezordonat? ca urmare a diminu?rii sau pierderii totale
a sarcinii electrice negative. Aglutinarea este reversibil?, n cazul cnd
spermii se reunesc n form? de rozet?, alipindu-se numai de capul, iar
mobilitatea cozii este p?strat? ?i ireversibil?, cnd game?ii se alipesc de
toat? suprafa?a celular? ?i r?mn imobiliza?i (aglutinare dezordonat? sau
total?).
  Sc?derea sau absen?a sarcinii electrice negative are loc la apari?ia n
sperm? a particulelor nc?rcate cu sarcin? electric? pozitiv?. Aglutinarea
spermilor se produce mai ales la cre?terea concentra?iei ionilor de
hidrogen ca urmare a acumul?rii n mediu a acidului lactic. Astfel, ntr-un
mediu cu aciditate sc?zut? (pH 5-6,4) spermii se adun? sub form? de rozet?,
iar cnd aciditatea este mai mare se produce aglutinarea dezordonat?
(total?) a spermilor ?i ace?tea nu mai fac mi?c?ri. Aglutinarea spermilor
apare u?or n prezen?a ionilor metalelor polivalente, precum ?i sub
ac?iunea aglutininelor spermatice, prezente n materialul seminal ?i n
vaginul  femelei.  Formarea  aglutininelor  spermatice  este  reac?ia
organismului femel la p?trunderea parenteral? a proteinelor spermatice.
Prin urmare, la femelele tinere, nulipare aglutininele lipsesc sau sunt
ntr-o cantitate mic?, pe cnd la femelele ns?mn?ate ?i mai ales la cele
multipare aglutininele sunt n cantit??i mari. Posibilitatea aglutin?rii
spermilor trebuie luat? n considerare ?i la utilizarea diluan?ilor lapte-
ou sau la ad?ugarea n diluan?i a plasmei sanguine.
  Aglutinarea spermilor poate fi prevenit? prin reac?ia de antiaglutinare.
n condi?ii naturale, n conductul genital femel aglutinarea spermilor este
prevenit? de antiaglutininele, care se con?in n lichidul folicular al
ovarului ?i n sperma masculului (n secre?ia prostatic?). Datorit? acestor
particularit??i  aglutinarea  spermilor  la  animalele  s?n?toase  se
nregistreaz? rar.

Metabolismul

  Reprezint? procesul biologic fundamental prin care se asigur? energia
necesar? mobilit??ii ?i viabilit??ii spermilor. Substan?ele energetice se
g?sesc n spermi sau n plasma seminal?, ceea ce demonstreaz? existen?a a
dou? surse energetice. Astfel, s-a demonstrat c? produsele metabolice se
produc att la nivelul spermilor, ct ?i n plasma seminal?. Spermii pot
utiliza energia chimic? necesar? mobilit??ii ?i viabilit??ii n mediul
anaerob, dar ?i n cel aerob.
  Metabolismul n mediul aerob. La baza metabolismului aerob st? mecanismul
glicolitic. El se caracterizeaz? prin activitate respiratorie intens?
nso?it? de diminuarea progresiv? a fructozei ?i apari?ia n sperm? a
acidului lactic. n mediul aerob spermii folosesc ca substrat energetic
glucidele ?i n primul rnd, fructoza. Ca rezultat al metabolismului apare
acidul lactic. O parte din fructoz? este oxidat? pn? la stadiul de CO2 ?i
H2O. Rezult? c? n condi?ii de aerobioz? spermii manifest? ?i activitate
respiratorie (consum de oxigen), a c?rei intensitate depinde n mare m?sur?
de concentra?ia spermei. Astfel, volumul de oxigen (mm3) consumat n decurs
de o or? la temperatura de 20(C de c?tre 100 milioane de spermi variaz? n
func?ie de specie:
  La taur 3,4
  La berbec 8,4
  La arm?sar 4,3
  La vier 7,2
  Coborrea temperaturii spermei pn? la  10(C  reduce  intensitatea
activit??ii respiratorii de 2 ori. La temperatura de 0(C activitatea
respiratorie a spermilor se manifest? foarte slab. Cre?terea acidit??ii
mediului inhib? respira?ia, iar alcalinizarea mediului o intensific?.
  Spermii u?or oxideaz? ?i sorbitolul, secretat de glandele seminale.
Acesta serve?te, de asemenea, ca surs? energetic? pentru spermi. n anumite
cantit??i sorbitolul n spermi se formeaz? din fructoz? ?i glucoz?.
Deoarece fructoza se con?ine n cantit??i mai mari n sperma rumeg?toarelor
?i cantitatea de sorbitol este mai mare n sperma acestor reproduc?tori: la
taur 10-136 mg%, la berbec 26-120 mg%, la vier 6-18 mg% ?i la arm?sar
20-60 mg%.
  Activitatea respiratorie la spermi se produce datorit? enzimelor n
special sub influen?a citocromoxidazei. n prezent n sperm? a fost
descoperit ntregul complex de fermen?i oxidan?i. Cantitatea enzimelor din
sperm? variaz? n func?ie de specie: cantitatea enzimelor din sperma de
arm?sar ?i vier este de cteva ori  mai  mare  dect  din  sperma
rumeg?toarelor.
  De obicei, n procesul de metabolism, spermii folosesc substan?ele
energetice (zah?rurile) care se g?sesc n plasma seminal?; n cazul
epuiz?rii rezervelor din sperm?, game?ii folosesc fosfolipidele  care
constituie principala surs? de energie intracelular?.  Mai  mult  se
utilizeaz? fosfolipidele din sperma berbecului, probabil de aceea c? n
sperma acestuia rezervele de zah?r se epuizeaz? n 3-6 ore.
  Etapele mecanismului fosfolipidic decurg dup? urm?toarea schem? general?:
  - degradarea hidrolitic? a fosfolipidelor;
  - oxidarea acizilor gra?i.
  Acest tip de metabolism n care se folosesc numai substan?e energetice
intracelulare, denumit ?i metabolism endogen, nu este nso?it de formarea
acidului lactic.
  Spermii sunt celule care fac parte din anaerobii facultativi, adic?
game?ii se pot mi?ca att n condi?ii de aerobioz?, ct ?i n condi?ii de
anaerobioz?.
  n sperma masculilor de tip vaginal de ns?mn?are natural? (taur,
berbec) se con?in cantit??i importante de zaharuri (pn? la 1500 mg%), pe
cnd n sperma reproduc?torilor de tip uterin de mont? natural? se
eviden?iaz? numai urme de zah?r, de aceea spermii la aceste specii nu sunt
capabili, sau manifest? o capacitate slab? de glicoliz?.
  Metabolismul n mediul anaerob. n condi?ii de anaerobioz?, substratul
energetic al spermilor este preluat numai din mediul ambiant, adic? din
plasma seminal?. Ca ?i n mediul aerob, spermii folosesc ca substrat
energetic monozaharidele: fructoza, glucoza ?i manoza, rolul cel mai
important avndu-l fructoza. ntre glicoliza aerob? ?i anaerob? exist?
urm?toarea deosebire esen?ial?: n glicoliza aerob? o parte din acidul
lactic rezultat prin descompunerea monozaharidului este oxidat? mai departe
pn? la ob?inerea de H2O ?i CO2, constituind prin aceasta o surs? de
energie suplimentar?, care duce la sc?derea consumului de monozaharide; n
glicoliza anaerob? acidul lactic, care constituie produsul final  al
glicolizei, nu mai sufer? n continuare procesul de oxidare.
  n sperma animalelor domestice, eliberarea de energie se face pe baza
proceselor oxidative ?i glicolitice. La taur, berbec ?i ?ap, fiindc? sperma
este bogat? n glucide ?i s?rac? n electroli?i, au loc ambele procese (de
intensitate egal?). La arm?sar, vier ?i cine, specii la care sperma este
s?rac? n glucide ?i bogat? n electroli?i, predomin? procesele oxidative.
  Intensitatea mecanismului glucolitic este mai mare la un pH de 7,6; n
cazul acidul?rii mediului pn? la pH 6,4 sau la alcalinizarea acestuia
procesul de glicoliz? sl?be?te.
  Principalul glucid din sperm? este fructoza. Secretat? n cea mai mare
parte de glandele seminale ea constituie sursa principal? de energie pentru
spermi. De aceea, n spermii, care se g?sesc n canalele ?i epididimul
testicular procesul de fructoliz? nu are loc.
  La ad?ugarea n sperm? a glucozei coeficientul de respira?ie cre?te, ceea
ce denot? intensificarea utiliz?rii zah?rului de c?tre spermi. Spermul este
o celul? cu permeabilitate ridicat? ?i permite trecerea din plasm? a
zah?rului, de aceea includerea n compozi?ia mediilor de dilu?ie  a
zah?rurilor  prelunge?te  viabilitatea  game?ilor,  prevenind  totodat?
epuizarea rezervelor energetice proprii. Prin membrana celular? a spermului
u?or trece glucoza sau fructoza, mai greu trec dizaharidele ?i este
impermebil? pentru zaharuri fosforilate.
  Din problemele complicate ale metabolismului spermilor, pentru aplicarea
practic? a ns?mn??rilor artificiale este important c? game?ii mamiferelor
n mediul ambiant sunt capabili s? consume oxigen ?i glucoz?, iar n cazul
prezen?ei zah?rului ace?tea pot tr?i ?i se mi?ca ?i f?r? oxigen. Astfel, n
condi?ii de anaerobioz? spermii tr?iesc mai mult dect n  prezen?a
oxigenului. Pe aceast? capacitate a spermilor se bazeaz? metoda de p?strare
a spermei sub un strat de ulei de vazelin?, care limiteaz? aera?ia, iar
prin urmare ?i procesele de oxidare.
  Odat? cu acumularea acidului lactic spermii trec ntr-o stare de
anabioz?; la alcalinizarea mediului ?i ridicarea temperaturii mobilitatea
game?ilor se restabile?te. Anabioza acid? poate fi folosit? la conservarea
spermei. Trecerea spermilor n st?ri de anabioz? permite m?rirea termenului
de p?strare a spermei n afara organismului pn? la cteva zile.
  Prin nc?lzire sau alcalinizarea mediului spermii se scot din starea de
anabioz?.
  Dup? cum am men?ionat mai sus, una din caracteristicile principale ale
spermilor este mobilitatea, adic? capacitatea de a se mi?ca activ pe baza
energiei provenit? din mecanismul glicolitic ?i activitatea respiratorie.
Pentru a se mi?ca, spermii necesit? acid adenozin-trifosforic (ATP). Sperma
taurilor fertili con?ine 7-11 mg% de ATP. Sc?derea nivelului de ATP pn? la
3 mg% reduce fecunditatea spermilor. Prin procesele de fructoliz? are loc
transformarea fructozei ce duce la apari?ia unei importante cantit??i de
energie chimic?. Aceasta se acumuleaz? sub form? de ATP, care ulterior,
prin desfacerea leg?turilor  macroergice,  furnizeaz?  energie  pentru
contractarea cozii spermului. n coada spermului a fost pus? n eviden??
spermozina, analog al actomiozinei din mu?chi. Sub ac?iunea spermozinei,
care are propriet??i enzimatice se desfac leg?turile macroergice ale ATP,
din care apar acidul adenozin-difosforic ?i acidul fosforic; n rezultatul
acestui proces spermii sunt asigura?i cu energie. Activitatea enzimatic? a
spermozinei este optim? la nivelul pH-ului de 8,3, de aceea, alcalinizarea
spermei intensific? mobilitatea spermilor. Adaosul de ATP n sperm? nu
modific? mobilitatea spermilor deoarece membrana celulei spermatice nu las?
s? treac? acidul adenozin-trifosforic. Glucoza, ad?ugat?  la  sperm?,
amelioreaz? procesul de glicoliz?, iar prin urmare,  ?i  activitatea
respiratorie a spermilor, men?inndu-se astfel mobilitatea lor.
  Raportul dintre intensitatea proceselor de glicoliz? ?i activitatea
respiratorie a spermilor la animalele domestice determin? dou? tipuri de
sperm?:
  - Sperm? care con?ine cantit??i mai mari de zaharuri ?i slab asigurat?
   cu enzime cito-respiratorii. Spermii sunt capabili de glicoliz? ?i
   activitate respiratorie n m?suri egale. A?a tip de spermi este
   caracteristic pentru tauri, berbeci ?i ?api;
  - Sperm? care con?ine doar urme de zah?r, n schimb este bine asigurat?
   cu fermen?i cito-respiratori. Predomin? procesele de  activitate
   respiratorie; datorit? con?inutului redus de zaharuri se cheltuie n
   scopuri energetice, cu preponderen?? lipidele. Este caracteristic?
   arm?sarilor, vierului ?i cinelui.

        Ac?iunea asupra spermilor a factorilor de mediu

  Deoarece o mare varietate de factori fizico-chimici ?i  biologici
afecteaz? grav viabilitatea spermilor, la  prelevare  ?i  prelucrarea
materialului seminal trebuie s? se cunoasc? ac?iunea asupra game?ilor a
diferitor factori de mediu, cum ar fi: temperatura, lumina, presiunea
osmotic?, reac?ia mediului, flora bacterian? etc.
  Temperatura. Viabilitatea ?i mobilitatea optim? a spermiilor se men?ine o
anumit? perioad? de timp la temperatura fiziologic?, de 37-38(C. Ridicarea
temperaturii pn? la 40(C asigur? activizarea mobilit??ii game?ilor, ns?
brusc se reduce termenul de viabilitate al spermilor. La temperatura de
45(C game?ii mor datorit? coagul?rii proteinelor spermatice.
  Coborrea treptat? a temperaturii reduce activitatea cinetic? a celulelor
spermatice, deoarece are loc  inhibarea  (diminuarea)  proceselor  de
respira?ie ?i glicoliz?. La temperatura de 15(C mi?carea spermiilor devine
vibratorie, iar dup? r?cirea pn? la +5(C mi?carea game?ilor nceteaz? 
apare anabioza termic? a spermiilor. Exist? o rela?ie invers propor?ional?
ntre temperatura ?i termenul de p?strare a viabilit??ii spermiilor.
R?cirea spermei ntr-un interval de timp scurt, precum ?i trecerea brusc?
de la temperaturi ridicate la temperaturi coborte provoac? la spermi ?ocul
termic (frigorific), exprimat prin pierderea capacit??ii fecundative de
c?tre game?i, apari?ia formelor teratologice de spermi ?i chiar moartea
acestora.
  Exist? mai multe teorii ?i ipoteze referitoare la producerea ?ocului
termic, ns? nici una nu elucideaz? complet mecanismul apari?iei acestuia.
Se consider? c? un rol important n acest sens l au procesele de osmoz? ?i
difuzie din sperm?. Cu ct aceste procese decurg mai lent, cu att
manifest?rile ?ocului sunt mai atenuate.
  ?ocul termic se manifest? deja la temperatura de +25-20(C, ns? spermii
sunt mai sensibili fa?? de acest fenoment la r?cirea spermei proasp?t
recoltat? mai jos de +18(C. De aceea, n  sala de recolt?ri ?i n
laboratorul unde se lucreaz? cu sperma, temperatura nu trebuie s? fie sub
limita de +18(C.
  Posibilitatea apari?iei ?ocului termic trebuie luat? n seam? mai ales la
prelucrarea spermei de taur ?i berbec, care datorit? volumului mic al
ejaculatului, se r?ce?te mai repede.
  n practica ns?mn??rilor artificiale, pentru atenuarea ?ocului termic
se folose?te g?lbenu?ul de ou de g?in?. Lecitina, con?inut? n g?lbenu?, se
absoarbe la suprafa?a game?ilor ?i formeaz? o pelicul?, care protejeaz?
membrana celular? a spermiului ?i l face s? reziste la ac?iunea ?ocant? a
frigului. Alt? metod? de prevenire a ?ocului termic este coborrea treptat?
a temperaturii pn? la +4-2(C, care face posibil? adaptarea spermiilor la
regimul de temperatur? dat.
  Punerea spermiilor n condi?ii de anabioz?, prin crearea unor temperaturi
sc?zute, st? la baza conserv?rii materialului seminal prin refrigerare sau
congelare. Dup? reanimare, prin ridicarea temperaturii,  game?ii  ?i
restabilesc mobilitatea ?i capacitatea fecundant?.
  Lumina. Razele solare directe omoar? spermii n timp de 20-40 minute.
Lumina difuz? nu influen?eaz? viabilitatea game?ilor. Prin urmare, la
prelevarea ?i procesarea materialului seminal se evit? ac?iunea asupra
ejaculatelor, a razelor solare directe.
  Reac?ia mediului. Este proprietatea fizico-chimic? a spermei  care
reprezint? gradul de aciditate sau concentra?ia ei n ioni de hidrogen.
ntre pH-ul spermei, concentra?ie ?i metabolism exist? o strns? corela?ie.
Astfel n sperma deas? de berbec ?i taur pH-ul are tendin?? de aciditate
(6,6-6,9), ca rezultat al metabolismului cumulat n acid lactic  al
spermiilor, n timp ce la sperma rar? de arm?sar ?i vier pH-ul este u?or
alcalin (7,0-7,9), din cauza num?rului redus de game?i care elibereaz? mai
pu?in acid lactic.
  Glucoza este considerat? ca surs? principal? de energie a spermiilor att
n mediul aerob ct ?i n cel anaerob; la sperma cu o concentra?ie ridicat?
n fructoz? se constat? diminuarea ntr-un timp foarte scurt al pH-ului dat
de acumularea acidului lactic: la valoarea pH-ului de 6,3-6,4 apare
anabioza acid? a spermiilor. Acest principiu este pus la baza conserv?rii
spermiilor. Acest principiu este pus la baza conserv?rii spermei la
temperatura camerei (+16-18(C) ?i n medii u?or acide (prin barbotarea
mediilor cu CO2).
  Cre?terea n continuare a acidit??ii (pH<6,2) datorit? acumul?rii ionilor
de hidrogen determin? moartea spermiilor prin distrugerea tegumetnului
lipoproteic, dispari?ia sarcinii  electrice  negative  ?i  aglutinarea
acestora.
  Deplasarea pH-ului n  sensul  alcaliniz?rii,  ini?ial  activizeaz?
mobilitatea game?ilor, iar mai trziu ace?tea mor.
  Carbona?ii, fosfa?ii ?i citra?ii sunt elementele care formeaz? sistemul
tampon al spermei, datorit? c?ruia game?ii sunt capabili s? reziste o
anumit? perioad? de timp la modific?rile pH-ului.
  Presiunea osmotic?. Presiunea osmotic? a spermei este constant? ?i se
apropie de cea a sngelui. Plasma seminal? este izotonic? cu aceea a
spermiului, ntruct presiunea osmotic? a ei este egal? cu presiunea
osmotic? din interiorul gametului.
  Spermii sunt foarte sensibili fa?? de modific?rile presiunii osmotice,
adic? fa?? de concentra?iile substan?elor din lichidul n care se g?sesc.
De aceea, este necesar s? se ?in? seama la stabilirea mediilor de dilu?ie,
ntruct modificarea acestora spre hipotonie sau spre hipertonie, fa?? de
presiunea osmotic? a plasmei seminale, duce la mic?orarea viabilit??ii ?i
la moartea spermiilor.
  Indiferent de situa?ie, se impune ca diluan?ii pentru conservarea spermei
s? fie izotonici cu spermii ?i ca acestea s? nu vin? n contact cu apa.
  Pentru sperm? sunt izotonice solu?iile de clorur? de sodiu de 1%,
bicarbonat de sodiu de 1%, citratul de sodiu de 3%, glucoza de 6,4% etc.
  Flora microbian?. Exist? o corela?ie direct? ntre gradul de contaminare
a spermei cu microbi ?i fungi, calitatea  materialului  seminal  ?i
fecunditatea (rata concep?iei) la animale. n condi?ii naturale,  la
reproduc?torii s?n?to?i, n tubii seminiferi, canalul epididimar, canalul
deferent ?i por?iunea incipient? a uretrei microorganismele lipsesc. ns?,
datorit? contactului pe care sperma o are, n timpul ejacul?rii cu diferite
segmente ale aparatului urogenital sau cu diferite aparate ?i instrumente
n timpul examin?rii ?i prelucr?rii, la care se poate ad?uga influen?a
atmosferei s?lilor de recoltare, este imposibil de a se ob?ine un material
seminal steril.
  Stabilirea celor mai importante locuri la nivelul c?rora sperma poate fi
poluat? microbian creeaz? posibilit??i reale pentru limitarea infect?rii
materialului seminal cu germeni patogeni sau condi?ionat patogeni. Aceast?
ac?iune, la care se adaug? ?i aseptizarea realizat?  prin  diferite
antibiotice ?i sulfamide ce se introduc n diluan?ii pentru sperm?, are
repercusiuni directe asupra p?str?rii viabilit??ii spermiilor n condi?iile
conserv?rii ndelungate.
  n general, sursele de contaminare ale spermei pot fi externe ?i interne.
  Mediul nconjur?tor, n care se efectueaz? recoltarea ?i prelucrarea
spermei, reprezint? una din cele mai importante surse de contaminare. Cele
mai  frecvente  surse  externe  sunt:  atmosfera  din  ad?posturile
reproduc?torilor, s?lile de recoltare  ?i  laboratoarele,  precum  ?i
instrumentele cu care se recolteaz? ?i se efectueaz? examinarea  ?i
prelucrarea spermei.
  Num?rul de germeni din ad?posturile pentru reproduc?tori variaz? mult, n
func?ie de o serie de factori: curen?i de aer, mi?carea animalelor,
umiditate, felul a?ternului. n general, num?rul de microorganisme din
ad?posturile de taurine este ntre 120 ?i 2500/m3 de arer. n condi?ii de
igien? necorespunz?toare num?rul microbilor atinge 1,6milioane/m3.
  Sursele interne de contaminare a materialului seminal ?i au originea mai
ales la nivelul organelor aparatului genital. Astfel, flora bacterian?
nepatogen? ?i patogen?, specific? ?i nespecific? din sperm? reflect? gradul
de contaminare a aparatului genital.
  C?ile de contaminare a organelor genitale ?i deci a spermei pot fi:
  . calea hematogen? principala n contaminarea cu leptospire sau cu
   Brucella;
  . calea canalicular? principala cale de contaminare a glandelor anexe,
   a epididimului ?i uneori chiar a testiculelor.
  Furoul poate fi surs? important? de infec?ie ascendent?, mai ales la
vier, datorit? particularit??ilor anatomice ale acestuia.
  Dintre germenii nepatogeni n sperm?  se  identific?  Streptococi,
diplococi, stafilococi etc. Dac? rezisten?a animalului scade, germenii pot
deveni patogeni.
  Germenii patogeni nespecifici din sperm? sunt E. coli, Corynebacterium
piogenes, Pseudomonas, Stafilococus piogenes, germenii din genul Proteus.
Germenii din genul Proteus, E. coli ?i Pseudomonas, n asocia?ie cu
stafilococul piogen, determin? o propor?ie ridicat? de anomalii morfologice
?i sc?derea capacit??ii fecundante a spermei;  pe  lng?  importante
modific?ri enzimatice, ace?tea pot infecta ?i femelele, prin ns?mn??ri
artificiale.
  Germenii din flora bacterian? specific? prezint? un tropism particular
pentru aparatul genital mascul, n aceast? grup? fiind ncadra?i Brucella
abortus, Vibrio foetus, Trichomonas foetus, Listeria monocytogenes, uneori
?i Mycobacterium tuberculosis. ns?mn?area femelelor cu astfel de sperm?
contaminat? conduce la apari?ia infec?iilor genitale.
  Deseori n sperm? sunt descoperi?i fungi patogeni (Candida albicans,
Aspergillus, Apsidia, Mucor etc.) care favorizeaz? apari?ia endometritelor,
iar n cazul instal?rii gesta?iei  pot  provoca  moartea  produ?ilor
concep?ionali.
  Ac?iunea substan?elor chimice. Majoritatea substan?elor chimice sunt
toxice pentru spermi. Dintre substan?ele neorganice mai toxice  sunt
s?rurile ?i oxizii metalelor grele (mercur, plumb) care blocheaz? sistemele
enzimatice ale game?ilor. Sunt periculo?i pentru spermi de asemenea ?i
oxizii zincului, aluminiului, ferului, cuprului etc., de aceea n practica
ns?mn??rilor  artificiale  se  folosesc  instrumente  nichelate  sau
confec?ionate din sticl? ?i material plastic, iar sticl?ria  din sticl?
neutr?.
  Vaporii de creolin?, lizol, terebentin?, eter, xeroform, iodoform ?. a.
au o ac?iune nociv? asupra spermiilor chiar de la distan??. Trebuie de luat
n seam?, de asemenea, ac?iunea nefavorabil? asupra spermiilor a fumului de
tutun, a parfumului, precum ?i a mirosului de ceap? ?i usturoi.
  O ac?iune foarte toxic? asupra game?ilor exercit? detergen?ii, acizii
neorganici, un ?ir de acizi organici ?i oxidan?ii.
  Mai pu?in toxice pentru spermi sunt nitrofuranele. Sulfamidele ?i
antibioticele au o ac?iune relativ inofensiv? asupra spermiilor, de aceea
n cantit??i admisibile se adaug? n mediile de dilu?ie pentru sperm?.
  Nec?tnd c? n practica ns?mn??rilor artificiale este contraindicat?
aplicarea  remediilor  dezinfectante,  totu?i  pentru  dezinfec?ia
instrumentelor se folosesc substan?e de acest fel. Mai bine venit n acest
sens s-a dovedit a fi alcoolul etilic. Spre deosebire de alte substan?e
dezinfectante, acesta repede se evapor? ?i se dizolv? bine n ap?. Cu
alcool de 70% se dezinfecteaz? utilajul, dispozitivele pentru recoltarea
spermei, precum ?i instrumentarul pentru ns?mn?area artificial?.
  R?m??i?ele de alcool r?mase pe instrumentar dup? dezinfec?ie se nl?tur?
cu un tampon de vat? mbibat n solu?ie de clorur? de sodiu de 1%.

      Bazele ?tiin?ifice ale recolt?rii spermei de la masculi

  Activitatea de reproducere la masculi este generat? de reflexele sexuale:
de apropiere, erec?ie, salt ?i mbr??i?are, intromisiune ?i ejaculare.
Modul de manifestare a reflexelor sexuale are un rol important  n
desf??urarea proceselor de reproducere.
  Evolu?ia normal? a reflexelor sexuale are ca urmare eliminarea unei
sperme n cantitate normal? ?i de calitate superioar?. Dereglarea sau
excluderea unuia din reflexele sexuale are drept consecin?? imposibilitatea
manifest?rii celorlalte reflexe sau elaborarea unei sperme  calitativ
inferioare ?i n cantitate mai mic?.
  Reflexele sexuale, dup? cum se ?tie, fac parte din grupa reflexelor
nn?scute sau necondi?ionate. Desf??urarea lor, deci actul sexual n
totalitate, se produce  sub  influen?a  sistemului  neuroendocrin.  O
contribu?ie important? n reglarea normal? a proceselor reproductive o au
hormonii sexuali, care men?in reactivitatea sistemului nervos ?i stabilesc
un anumit grad de excitabilitate.
  n timpul vie?ii animalului, peste reflexele necondi?ionate se suprapun
reflexele condi?ionate sau dobndite. Ele se formeaz? sub  influen?a
condi?iilor de via?? ale reproduc?torului  (alimenta?ie,  ntre?inere,
exploatare), le nt?resc pe cele necondi?ionate ?i asigur? labilitatea
comportamentului sexual al masculului, adic? adaptarea celui din urm? la
noile condi?ii de reproduc?ie.
  n centrele de ns?mn?are artificial?, la o  activitate  sexual?
desf??urat? n condi?ii favorabile are loc formarea ?i  consolidarea
reflexelor sexuale pozitive,  pe  cnd  nerespectarea  sistematic?  a
condi?iilor n timpul prelev?rii spermei (existen?a de zgomote, prezen?a
unor persoane str?ine, schimbarea tehnicianului recoltator ?i a locului
unde se face recoltarea) determin? suprapunerea reflexelor condi?ionate
negative, care fac dificil? recoltarea materialului seminal.
  La masculii animalelor agricole ?i mai ales la tauri ?i vieri u?or se
formeaz? ?i se nt?resc reflexe sexuale condi?ionate prin prezen?a unor
femele care nu sunt n c?lduri, unor masculi ?i chiar unor manechine care
nu se aseam?n? neap?rat cu femelele din specia respectiv?.
  Diferen?ierea nensemnat? n comportamentul sexual al masculilor ?i n
special nespecificitatea reflexului de salt ?i mbr??i?are precum ?i
crearea unor condi?ii similare cu cele din timpul intromisiunii fac
posibil? recoltarea spermei de la reproduc?tori; prin urmare la baza
prelev?rii spermei de la masculi st? formarea ?i nt?rirea reflexelor
condi?ionate pozitive.

         Principii ?i metode de recoltare a spermei

  Prelevarea spermei const? n provocarea artificial? a ejacul?rii, f?r? a
avea loc actul sexual ntre mascul ?i femel?. Fiind o opera?iune foarte
important?, mul?i cercet?tori au c?utat s? amelioreze metodele de colectare
a spermei, f?r? s? prejudicieze s?n?tatea masculului. n afar? de aceasta,
metodele de recoltare a spermei trebuie s? asigure colectarea ejaculatului
f?r? pierderi, f?r? afectarea spermilor, precum ?i asigurarea unei calit??i
sanitare nalte a materialului seminal.
  Metodele existente de recoltare a spermei de la reproduc?tori se mpart
n:
  . metode uretrale, ce permit ob?inerea spermei nemijlocit din uretra
   masculului;
  . metode vaginale, care ?in de colectarea spermei din vaginul femelei
   dup? actul montei.

         Metodele uretrale de recoltare a spermei


Recoltarea spermei cu vaginul artificial

  n prezent este cea mai r?spndit? form? pentru recoltarea spermei de la
reproduc?torii animalelor agricole. Vaginul artificial pentru prima dat? a
fost inventat de cercet?torul italian Giuseppe Amantea (1914), iar ulterior
a suferit modific?ri ?i mbun?t??iri n vederea adapt?rii lui pentru
recoltarea spermei la toate speciile (Walton, Ivanov, Milovanov, Comisarov,
Lipatov, Rodin).
  Principiul recolt?rii spermei cu vaginul artificial const? n asigurarea
condi?iilor existente n vaginul  natural  al  femelei  n  c?lduri:
temperatur?, presiune, lubrifiere.
  Vaginul artificial este alc?tuit din urm?toarele p?r?i:
  . un tub cilindric rigid sau semirigid confec?ionat din cauciuc (taur,
   vier), ebonit? (berbec) sau tabl? (arm?sar);
  . o c?ma?? sub?ire de cauciuc;
  . un pahar colector.
  Tubul vaginal pe lungimea lui prezint? un orificiu astupat cu un dop sau
un robinet de ebonit? ?i un mner pentru fixarea vaginului n timpul
recolt?rii (la arm?sar).
  n vaginul artificial pentru tauri se folosesc pahare colectoare din
sticl? cu pere?ii dubli sau colectoare de o singur?  ntrebuin?are,
confec?ionate din polietilen?, n form? de con.
  n vaginul artificial pentru berbeci se folosesc pahare colectoare din
sticl? cu pere?ii dubli sau simpli. Paharele colectoare cu pere?ii dubli,
la un cap?t au o depresiune n form? de con, pentru sperm?, iar la cap?tul
opus au o adncitur? n form? de plnie, cu un orificiu pentru a turna ap?
cald? n spa?iul dintre pere?i: 50ml n paharul colector pentru vaginul
berbecului ?i 100ml pentru vaginul taurului. Temperatura apei turnate
trebuie s? fie de 35-40(C, iar n paharul colector, n momentul recolt?rii
spermei, dup? nc?lzirea pere?ilor lui, de 30-35(C. Dup? umplerea paharului
colector cu ap?. Orificiul se astup? cu un dop de cauciuc.
  Paharele colectoare cu pere?ii dubli protejeaz? sperma de r?cirea brusc?
?i sunt folosite cnd temperatura este mai joas? de +18(C.
  n calitate de pahar colector n vaginul artificial pentru vieri se
folose?te un borcan de sticl? de 500-1000ml. n borcan se monteaz? un
filtru de mas? plastic? pentru filtrarea secretului glandelor bulbo-
uretrale.
  Paharul colector pentru vaginul  artificial  al  arm?sarilor  este
confec?ionat din cauciuc.

Preg?tirea vaginului artificial

  Asamblarea vaginului se face prin introducerea c?m??ii vaginale n
lumenul tubului vaginal ?i r?sfrngerea ei peste capetele acestuia. ntre
cele dou? componente se creeaz? astfel un spa?iu care este umplut cu ap?
cald? ?i aer (la unele specii). Pentru fixarea c?m??ii se folosesc inele de
cauciuc la ambele capete.
  C?ma?a vaginului trebuie moderat intens? n a?a fel, nct s? se creeze
cute longitudinale.  Cutele  helicoidale  mpiedic?  intromisiunea  ?i
desf??urarea corect? a reflexelor sexuale.
  Sp?larea ?i dezinfectarea vaginului se face cu ajutorul unor perii cu
coad? lung?, cu ap? c?ldu??, n care se poate ad?uga o cantitate mic? de
bicarbonat de sodiu (2-3%), se cl?tesc cu ap? curg?toare. Sterilizarea
vaginului se face, apoi prin autoclavare. n centrele de reproduc?ie
fiecare reproduc?tor are dou? vagine artificiale, care dup? sterilizare se
p?streaz? n dulapuri-termostate la temperatura de 42(C, urmnd s? se
preg?teasc? nainte de recoltare.
  Prin orificiul din peretele tubului vaginal se introduce ap? cald? n a?a
fel, nct n timpul recolt?rii temperatura  interioar?  n  vaginul
artificial s? fie de 40-42(C.

 Cantitatea de ap? turnat? n vagin ?i temperatura ei la diferite specii de
                reproduc?tori

|Reproduc?torul  |Modelul vaginului |Cantitatea de ap?,|Temperatura apei, |
|         |         |ml        |(C        |
|Taur       |Scurt, de cauciuc |300        |60-65       |
|Berbec      |De ebonit?    |150-180      |50-55       |
|Vier       |De cauciuc    |300-400      |60-65       |
|Arm?sar      |De tabl?     |1500-1800     |50-60       |

  Presiunea este creat? de apa cald? ?i de aerul care se introduce printr-
un dispozitiv din ebonit?, de forma unui robinet ata?at la dopul vaginului.
  Lubrifierea c?m??ii vaginale, prin care se imit? mucusul estral, se
realizeaz? prin ungerea acesteia cu diluant steril pentru sperm?. La unul
din capetele vaginului artificial se ata?eaz? paharul colector, care la
taur se fixeaz? cu un inel de siguran??, pentru a nu fi azvrlit n timpul
recolt?rii.
  Este strict necesar ca recoltarea spermei cu vaginul artificial s? se
fac? n condi?ii igienice, pentru a se evita contaminarea materialului
seminal cu diferi?i agen?i infec?io?i ?i parazitari.
  Recoltarea spermei cu vaginul artificial se face fie pe femele n
c?lduri, fie pe femele care nu sunt n c?lduri, pe al?i masculi fie pe
manechine. Opera?ia de prelevare se efectueaz? n sala de recoltare.
  Recoltarea spermei prin masajul ampulelor canalelor deferente. La tauri,
nainte de recoltarea spermei, perii de pe furou se tund. F?r? contactul
prealabil al taurului cu vaca, recoltarea spermei este imposibil?. De aceea
taurul este contactat cu femela pentru excita?ia sexual?, sub ac?iunea
c?reia sperma din epididimul testicular se deplaseaz? n ampulele canalelor
deferente. Ulterior, mna lubrefiat? se introduce n intestinul rect, se
pip?ie gtul vezicii urinare ?i ampulele canalelor deferente, amplasate
anterior de glandele seminale. n urma mi?c?rilor de netezire a dilat?rilor
ampulare ?i a glandelor anexe are lor ejacularea.
  Recoltarea spermei prin fistula uretral? prezint? interes teoretic ?i
practic. Metoda este practicat? mai mult la arm?sari ?i permite recoltarea
unei sperme absolut sterile cu un poten?ial nalt  de  fecunditate.
Reproduc?torii cu fistule uretrale pot fi utiliza?i n reproduc?ie timp
ndelungat.
  Pentru recoltarea spermei prin fistul? se execut? uretrostomia perineal?.
Opera?ia se face n a?a fel, nct cap?tul interior al fistulei s? se
situeze la nivelul plan?eului bazinului, ntre tuberozit??ile sciatice. La
cteva zile dup? opera?ie arm?sarii se adapteaz? la condi?iile noi; pentru
actul mic?iunii ei accept? poza caracteristic? iepelor, n a?a fel nct nu-
?i ud? membrele cu urin?. La  trei-patru  s?pt?mni  dup?  opera?ie
reproduc?torul poate fi folosit pentru recoltarea spermei.
  nainte de recoltarea spermei baza cozii se nf??oar? cu o band? de
tifon, iar marginile fistulei se prelucreaz? cu un tampon mbibat cu o
solu?ie de acid boric, ser fiziologic de clorur? de sodiu sau cu alcool de
50-60%. n momentul saltului arm?sarului pe iapa n c?lduri,  coada
masculului se d? ntr-o parte, iar la fistul? se ata?eaz? un vas steril. n
urma ejacul?rii sperma se acumuleaz? n vasul al?turat.
  Recoltarea spermei prin masturba?ie a fost aplicat? pentru prima dat? de
c?tre Spallanzani, la cine. Ejacularea se produce n urma presiunii
mecanice asupra penisului. Prin acest procedeu se poate recolta sperma de
la cine ?i vier. Se execut? cu degetele, prin traversul furoului, masaje,
mai ales la extremitatea penisului, unde se g?sesc mai multe termina?ii
nervoase. Penisul intr? n erec?ie, ?i dup? 10-12 min. masculul ejaculeaz?.
  Recoltarea spermei prin masaj abdominal d? rezultate bune la coco?i.
Pentru reu?ita opera?iei, coco?ul este conten?ionat de un ajutor, ntr-o
pozi?ie convenabil?. Se efectueaz? cu degetul mare ?i cel ar?t?tor de la
mna dreapt? un masaj sub forma unor compresiuni, n sens cranio-caudal de
la stern pn? la regiunea ischio-pubian?. Cu degetele corespunz?toare de la
mna stng? operatorul apas? din cnd n cnd pe pere?ii cloacei.
  Recoltarea spermei cu aparatul electro-ejaculator. Metoda se bazeaz? pe
excita?iile produse de curentul electric asupra centrului ejaculator din
m?duva lombar?, n urma c?reia se produc contrac?ii ale musculaturii netede
din pere?ii c?ilor spermatice ?i are loc ejacularea. Electro-ejacularea se
poate aplica la berbec, taur ?i p?s?ri.

Metodele vaginale de recoltare a spermei

  Recoltarea spermei cu ajutorul buretului. Metoda era folosit? n primii
ani de stabilire a ns?mn??rilor artificiale, la recoltarea spermei de la
tauri, berbeci ?i arm?sari. Esen?a metodei const? n folosirea unui burete,
care, dup? o prelucrare respectiv?, se introduce n vaginul unei femele n
c?lduri, dup? ce se admite actul montei. Dup? ejaculare buretele se extrage
din vagin ?i se scurge sub o pres? special?. Metoda folosirii buretelui la
recoltarea spermei are urm?toarele neajunsuri:
  . buretele, ca corp str?in, poate s? deregleze dinamica ejacul?rii,
   determinnd inhibi?ia reflexelor sexuale ?i, n cele din urm?,
   diminuarea volumului ejaculatului;
  . tehnica preg?tirii buretelui este complicat?; pentru aceste scopuri
   este necesar? o prelucrare special?;
  . n urma pres?rii buretelui, mul?i spermi se traumeaz?;
  . buretele introdus n vagin absoarbe cantit??i considerabile de mucus
   vaginal care influen?eaz? negativ viabilitatea spermilor.

Metoda recolt?rii spermei cu speculumul vaginal

  Sperma se aspir? din vaginul femelei dup? actul montei cu ajutorul
speculumului vaginal ?i seringii. Aceast? metod? se aplic? la vaci, oi ?i
iepe; la cabaline colectarea spermei este posibil? numai cnd canalul
cervical este nchis.
  Metoda vaginal? de recoltare a spermei este simpl?, ns? nu ?i lipsit? de
neajunsuri:
  . o parte din sperm? se pierde printre pliurile mucoasei vaginale;
  . ejaculatul se amestec? cu mucus vaginal, care reduce calitatea
   materialului seminal.
  Multe din metodele de recoltare a spermei descrise mai sus, cum sunt
prelevarea cu ajutorul buretelui, cu speculumul vaginal, prin fistul? etc.
au ast?zi mai mult o valoare istoric? ?i se folosesc n mod excep?ional n
cazul n care procedeele curente de recoltare nu dau rezultate.
  n prezent, la majoritatea speciilor de animale, recoltarea spermei se
realizeaz? cu ajutorul vaginului artificial. n afar? de aceast? metod? se
mai folosesc: electroejacularea (la berbec, taur, cine, p?s?ri); masajul
abdominal (la p?s?ri); masajul ampulelor canalelor deferente  ?i  al
glandelor seminale (la taur); masturba?ia (la vier ?i cine).

          Particularit??i de recoltare, pe specii


Recoltarea spermei la taur

  Pentru recoltarea spermei la taur se pot folosi trei metode:
  . vaginul artificial;
  . electroejacularea;
  . masajul ampulelor canalelor deferente ?i alveziculelor seminale.

Metoda vaginului artificial

  Aceast? tehnic? de recoltare permite ob?inerea unui ejaculat concentrat,
nepoluat, cu nsu?iri asem?n?toare celui natural ?i f?r? a necesita un
personal de calificare nalt? sau precau?ie deosebit? n manipularea
taurilor.
  Prelevarea spermei se efectueaz? n sala de recoltare, special amenajat?,
dup? dou? ore de la hr?nire ?i ad?pare. Vaginul pentru recoltarea spermei
la taur este adaptat n func?ie de m?rimea penisului ?i este individual
pentru fiecare reproduc?tor.
  n ultimul timp se utilizeaz? dispozitive cu dimensiuni mai reduse, de 30
cm lungime pentru masculii adul?i ?i de 26 cm pentru taurii tineri.
Ejacularea se realizeaz? n paharul colector de o singur? ntrebuin?are de
form? tronconic?, din polietilen?, protejat termic.
  La taurine, declan?area reflexului ejacul?rii depinde n principal de
asigurarea factorului temperatur?.
  Stimularea sexual? a taurilor nainte de recoltare se realizeaz? prin
plimbarea acestora n cerc n apropierea s?lii de recoltare, re?inerea
masculilor cteva momente naintea saltului, efectuarea unui sau a dou?
salturi n gol pentru donatorii mai pu?in preg?ti?i, sau schimbarea
taurilor manechini. n absen?a libidoului se indic? palparea transrectal? a
aparatului genital sau prezen?a unei femele n c?lduri; saltul acesteia pe
mascul reprezint? pentru el un stimul sexual foarte puternic.
  Electroejacularea se aplic? la taurii tineri, la care recoltarea se face
cu u?urin??, la masculii cu un libidou sc?zut sau la cei cu impoten?? de
copula?ie, uneori chiar la cei destina?i montei naturale pentru aprecierea
calit??ii spermei.
  Metoda utilizeaz? dispozitive anale, cu lungimea de 30-35 cm ?i diametrul
cuprins ntre 6 ?i 9 cm, izolate electric pe toat? lungimea, cu excep?ia
extremit??ii interne, care are trei electrozi, orienta?i longitudinal ?i
pozi?iona?i ventral.
  Se mai utilizeaz? un electrod de form? inelar?, care se introduce pe
degetul ar?t?tor, protejat de m?nu?a de cauciuc. Operatorul fixeaz? acest
dispozitiv la baza ampulelor canalelor deferente sau deasupra prostatei.
  n preg?tirea taurului donator sunt necesare urm?toarele:
  . conten?ia ferm? ntr-un travaliu care mpiedic? alunecarea, c?derea
   din timpul aplic?rii curentului electric;
  . vidanjarea de fecale a ampulei rectale ?i cur??irea electrozilor,
   ambele n scopul  realiz?rii  unui  bun  contact  electric  al
   dispozitivului cu peretele rectului;
  . tunderea perilor prepu?iali, perierea ?i sp?larea zonei nvecinate,
   apoi uscarea acesteia;
  . ob?inerea unui ejaculat complet, de bun? calitate, este condi?ionat?
   de excitarea sexual? a donatorilor sau de masarea transrectal? a
   glandelor anexe ale aparatului genital nainte de recoltare.
  Perioadele de stimulare electric? nu trebuie s? dep??easc? 2-3 secunde
atunci cnd animalul se afl? n apnee, acestea alterneaz? cu pauze de 1
secund?. n mod obi?nuit sunt necesare 4-19 reprize de stimulare pentru
realizarea erec?iei ?i exteriorizarea penisului ?i 18-35 pentru ejaculare
complet?; se folose?te o surs? de curent electric cu frecven?a de 30-40
cicluri ?i o tensiune de 15-20 vol?i. Dup? realizarea erec?iei, m?rirea
tensiunii curentului electric aplicat gr?be?te ejacularea.
  n timpul electroejacul?rii taurul este agitat, manifest? contrac?ii
tetaniforme ?i cifoze.
  Erorile n aplicarea electroejacul?rii ?i modalitatea de corectare se
refer? la:
  - absen?a erec?iei se modific? pozi?ia dispozitivului anal sau se
   mpinge nainte flexura sigmoidal? a penisului, ac?ionnd napoia
   pungilor testiculare;
  - o stimulare prea frecvent? a taurului n faza  incipient?  a
   electroejacul?rii se soldeaz? cu ob?inerea de lichid seminal;
  - aplicarea unor stimuli electrici cu parametrii prea mari va determina
   o preerec?ie ?i pierderea ejaculatului n prepu?iu.
  - Izolarea electric? defectuoas? a dispozitivului anal, pozi?ionarea sa
   lateral?, pot induce contractura musculaturii membrului posterior
   ipsilateral prin excitarea nervului ischiatic. Unii tauri se nclin?
   pe o parte ?i fac extensie pe membrul posterior.

Masajul ampulelor canalelor deferente ?i al veziculelor seminale

  Aceast? tehnic? are acelea?i indica?ii  ca  ?i  electroejacularea.
Preg?tirea reproduc?torului este identic? cu cea a electroejacul?rii;
conten?ia taurului, tunderea perilor prepu?iali, toaleta furoului.
  Se vidanjeaz? ampula rectal? ?i se trece apoi  la  identificarea
veziculelor seminale ?i ampulelor  canalelor  deferente.  Masajul  se
efectueaz? n sens cranio-caudal pe o distan?? de aproximativ 30 cm, timp
de 3-5 minute, dup? care, de obicei, se produce ejacularea. n timpul
elimin?rii spermei, testiculele sunt u?or retrase spre inelul inghinal, iar
glandul iese par?ial din furou, f?r? ca penisul s? intre n erec?ie.
  Metoda este practic? ?i avantajoas?, nu necesit? condi?ii speciale de
recoltare, dar ea poate fi aplicat? numai de speciali?ti cu cuno?tin?e bune
n topografia organelor aparatului genital mascul.
  Factorii care limiteaz? extinderea ?in de urm?toarele:
  . Unii tauri nu r?spund pozitiv la aceast? metod?. n cazul cnd nu se
   ob?ine eliminarea spermei n 8-10 minute, se recomand? s? se renun?e
   la masaj ?i opera?iunea s? fie repetat? n ziua urm?toare;
  . Contactul materialului seminal cu mucoasa prepu?ial? poate determina
   contaminarea cu microbi a materialului seminal;
  . Masajul intrapelvian al diferitelor segmente ale aparatului genital
   poate provoca urinarea ?i compromiterea astfel a ejaculatului.

Recoltarea spermei la arm?sar

  Recoltarea spermei de la arm?sar impune prezen?a unei femele n c?lduri
naturale sau provocate prin injectarea a 10-20 mg estradiol, cu 24-48 ore
nainte de recoltare, deoarece se cunoa?te c? recoltarea spermei prin
metode solitare este imposibil? la aceast? specie.
  Prelevarea artificial? a materialului seminal la arm?sar urm?re?te s?
fac? posibil? examinarea calit??ii de reproduc?tori a masculilor afla?i n
depozite ?i mai rar, n scopul efectu?rii ns?mn??rilor artificiale.
  Factorii limitativi pentru extinderea metodei sunt:
  . aspectul neomogen al ejaculatului care se datoreaz? componentei
   spermatice cu vscozitate nalt? (secre?ie a veziculelor seminale,
   care trebuie ndep?rtat? naintea prelucr?rii);
  . spermii cabalinelor prezint? o sensibilitate in vitro deosebit?,
   fapt care afecteaz? posibilitatea conserv?rii spermei pe termen mediu
   sau lung;
  . recoltarea spermei prezint? un grad ridicat de risc pentru personalul
   recoltator;
  . poluarea frecvent? a ejaculatului cu secre?iile prepu?iale, care sunt
   foarte abundente.
  Materialul seminal de la arm?sar se ob?ine prin utilizarea vaginului
artificial sau prin metoda fistulei uretrale (descris? anterior).

Metoda vaginului artificial

  Vaginul artificial pentru arm?sar se deosebe?te de cel utilizat la alte
specii prin dimendsiunile mai mari. Tubul vaginal este confec?ionat din
tabl? zincat?, aluminiu sau mase plastice, avnd lungimea de 55 cm,
diametrul interior la un cap?t de 16 cm, iar la cel?lalt de 13 cm. Corpul
vaginului este prev?zut cu un  mner  ce  serve?te  la  manipularea
dispozitivului.
  Preg?tirea pentru recoltare const? n sp?larea ?i dezinfectarea riguroas?
a penisului ?i furoului.
  Preg?tirea partenerei pentru recoltare const? n conten?ionarea acesteia
cu ajutorul platlogelor ?i iava?alei; baza cozii se nf??oar? cu o band? de
tifon. Arm?sarul este introdus n sala de recoltare de doi ngrijitori cu
ajutorul a dou? pene de c?p?stru. Tehnicianul ce recolteaz? sperma, se
a?eaz? n partea dreapt? a iepei ?i ?ine cu mna dreapt? vaginul artificial
sprijinit de grupa acesteia sub un unghi de 35-40(C. Cnd arm?sarul face
saltul, operatorul cu mna stng? prinde penisul de la baz? ?i l dirijeaz?
n lumenul vaginului. Dup? ejaculare vaginul artificial mpreun? cu penisul
se dirijeaz? cu paharul colector n jos, pentru ca sperma s? se scurg? pe
pere?ii ei. n a?a pozi?ie vaginul artificial se ?ine pn? se termin?
eliminarea spermei. Eliminarea spermei la arm?sar este  nso?it?  de
ncetarea mi?c?rilor de copula?ie ?i a contrac?iei ritmice a mu?chilor
bazei cozii. Ejacularea la arm?sar dureaz? 10-20 secunde, iar volumul
ejaculatului constituie 50-100 ml.
  Dup? recoltare sperma se filtreaz? printr-un tifon steril, pentru
ndep?rtarea smegmei ?i masei gelatinoase existente n ejaculat (secre?ia
veziculelor seminale).

             Recoltarea spermei la vier

  La vier sperma poate fi recoltat? cu vaginul artificial ?i prin
masturba?i (metoda manual?). Spre deosebire de alte specii, la suine se
realizeaz? u?or recoltarea solitar?, pe manechin.

Recoltarea spermei cu vaginul artificial

  Vaginul artificial pentru vier, spre deosebire de vaginul altor specii,
prezint? unele particularit??i, cu toate c? principalele p?r?i componente
sunt acelea?i: tubul vaginal, c?ma?a vaginal?, tubul prelungitor de cele
mai multe ori se folose?te o bucat? de c?ma?? vaginal? din vaginul
artificial pentru tauri. De obicei tubul vaginal, confec?ionat din cauciuc,
are lungimea de 30 cm, diametrul de 8-10 cm. C?ma?a vaginal? are lungimea
de 40-45 cm, iar tubul prelungitor de 20-25 cm. Recipientul colector cu
capacitatea de 500-1000 ml este confec?ionat din sticl? (un  borcan
obi?nuit) sau material plastic cu pere?ii dubli, ntre care se toarn? ap?
cald?. Pentru ndep?rtarea frac?iunii gelatinoase din sperm? (secretul
glandelor bulbo-uretrale), la gura recipientului colector se ata?eaz? un
filtru de material plastic sau o bucat? de tifon, care se fixeaz? cu un
inel de cauciuc.
  Recoltarea spermei la vier se face pe un manechin de porc, confec?ionat
din scndur? ?i acoperit cu mu?ama. n interiorul manechinului este
prev?zut un dispozitiv special, unde  se  a?eaz?  vaginul  preg?tit.
Dispozitivul pentru vaginul artificial se nc?lze?te cu l?mpi electrice.
  Pe pere?ii laterali ai manechinului se monteaz? dou? cuie de lemn pentru
sprijinirea membrelor anterioare ale vierului n timpul saltului. Pentru
deprinderea vierului s? ndeplineasc? salturi pe manechin la nceput se
admit cteva monte cu scroafe aflate n c?lduri, ulterior scroafa se
nlocuie?te cu un manechin acoperit cu o piele scoas? de pe o scroaf?
s?n?toas? sacrificat?. Reflexele sexuale se nt?resc dup? 1-3 salturi pe
manechin, nso?ite de reflexul ejacul?rii. Unii masculi reproduc?tori
repede manifest? reflexele sexuale pe manechin dac? n prezen?a lor se
recolteaz? sperm? de la vierii deja deprin?i s? efectueze saltul pe
manechin. Reproduc?torii de asemenea bine manifest? reflexele sexuale pe
manechin, dac? cel din urm? este stropit cu sperm? de vier sau secre?ia din
vaginul unei scroafe n c?lduri. Manechinul, dup? fiecare recoltare, se
spal? cu ap? cald? ?i s?pun, se ?terge cu un prosop, apoi se dezinfecteaz?
cu o solu?ie de 2% de cloramin? sau 3% de peroxid de hidrogen.

          Metoda manual? de recoltare a spermei

  Este o metod? simpl? ?i nu necesit? o aparatur? complicat?, permi?nd
ob?inerea de ejaculate de bun? calitate. Ea se efectueaz? tot pe manechin.
  Imediat dup? saltul ?i mbr??i?area manechinului vierul execut? cteva
mi?c?ri de ncercare a intromisiunii. n acest moment operatorul fixeaz?
extremitatea spiralat? a penisului cu mna acoperit? cu o m?nu?? din
cauciuc. Fixarea manual? a organului copulator des?vr?e?te  erec?ia,
completa sa exteriorizare fiind facilitat? de trac?ionarea moderat? a
penisului, care este dirijat anterolateral ?i ventral.
  Ejacularea la vier ncepe aproape imediat dup? contactul penisului cu
mna recoltatorului, dureaz? n medie 4-6 minute, timp n care vierul
donator este lini?tit ?i mbr??i?eaz? cu putere manechinul.
  Ejaculatul va fi recoltat ntr-un pahar colector la 38-40(C, avndu-se
grij? ca paharul s? fie acoperit cu un tifon, care re?ine  partea
gelatinoas? (secre?ia bulbo-uretral?). De asemenea, primele frac?iuni ale
ejaculatului (frac?iunea prespermatic?, lipsit? de spermi ?i cu con?inut
ridicat de microorganisme) se vor nl?tura colectnd numai, odat? cu
apari?ia primelor jeturi l?ptoase, sperma bogat? n spermi.

            Recoltarea spermei de la berbec

  Recoltarea spermei de la berbec, n mod obi?nuit, se execut? cu ajutorul
vaginului artificial ?i numai n cazuri excep?ionale, mai ales n scop
experimental, se realizeaz? prin electrocutare.

Recoltarea spermei cu vaginul artificial

  Vaginul artificial pentru prelevarea spermei la berbeci are lungimea de
20 cm ?i diametrul de 5 cm. Pentru provocarea ejacul?rii este necesar?
asigurarea unei temperaturi de 41-44(C ?i a unei presiuni de 40-60 mm
coloan? de mercur; din punct de vedere concep?ional acest dispozitiv este
identic cu cel utilizat la taurine.
  Recoltarea spermei la berbec se face n camera de recoltare amenajat?,
unde este adus? o oaie n c?lduri sau un castrat, care trebuie conten?ionat
ntr-un travaliu. Tehnicianul se a?eaz? n partea dreapt? a berbecului,
stnd pe genunchiul drept, iar cu mna dreapt? ?ine vaginul artificial
apropiat de crupa animalului, sub un unghi de 35(. n acest timp mna
stng? o ?ine pe furoul berbecului. Cnd masculul face saltul pe femel?
(castrat), operatorul dirijeaz? penisul spre lumenul vaginului artificial.
La pu?in timp dup? ce penisul a fost introdus, berbecul efectueaz? brusc
mi?c?rile caracteristice reflexului de ejaculare. Masa spermatic? este
proiectat? n paharul colector. Odat? cu coborrea masculului de pe femel?,
vaginul artificial se scoate de pe penis, se dirijeaz? cu paharul colector
n jos ?i se ?ine n pozi?ie vertical? pentru ca sperma r?mas? pe pere?ii
camerei s? se scurg? n paharul colector. Dup? aceasta paharul colector se
scoate ?i se transmite n laborator.

Recoltarea spermei prin electroejaculare

  La berbeci, electroejacularea prezint? unele deosebiri fa?? de tehnica
descris? la taurine. Berbecii se fixeaz? n decubit lateral drept, de
obicei pe o scar?, ce se a?eaz? pe sol sau masa de lucru. Se face toaleta
regiunii furoului cu o solu?ie de bicarbonat de sodiu, se extrage penisul
din furou, ac?ionnd asupra flexiunii sigmoidale, se fixeaz? cu o me??
steril?, ce se trece pe la baza glandului, astfel ca apendicele vermiform
s? fie introdus n recipientul colector.
  Dispozitivul bipolar anal, cu lungimea de 30 cm ?i diametrul de 2 cm se
inser? n rect pn? n dreptul regiunii lombare, circa 15 cm (se stabile?te
contactul electric, dndu-se excita?ii electrice n serii de cte 5 secunde
la intervale de 10 secunde. Sperma este ejaculat? dup? 3-5 reprize,
deoarece actul se produce f?r? erec?ie. Berbecii reac?ioneaz? mai promt la
electroejaculare.
  Dispozitivul se conecteaz? la o surs? de curent electric continuu cu
valori ale tensiunii de 2,5 ?i 8 vol?i.

           Examinarea ?i aprecierea spermei

  Pentru aprecierea fertilit??ii unui reproduc?tor, controlul calit??ii
materialului seminal constituie un factor esen?ial. Fecunditatea unui
mascul este n func?ie de cantitatea ?i calitatea spermei. No?iunea de
calitate a spermei se refer? la nsu?irile macro- ?i microscopice ale
ejaculatului, corelate cu fertilitatea spermilor.
  Importan?a controlului ?i evalu?rii ejaculatelor rezult? din:
  . necesitatea cunoa?terii calit??ii ejaculatelor nainte de a se proceda
   la diluare, n vederea excluderii celor necorespunz?toare;
  . necesitatea stabilirii gradului de dilu?ie optim, al fiec?rui ejaculat
   n parte;
  . necesitatea verific?rii calit??ii spermei diluate att la diferite
   etape de prelucrare, ct ?i n urma conserv?rii;
  . necesitatea aprecierii calit??ii de reproduc?tori la masculii folosi?i
   la monta natural?.
  Pentru evaluarea cantit??ii ?i calit??ii spermei (ejaculatelor) se
folosesc metodele de laborator, care pot fi:
  . macroscopice;
  . microscopice;
  . biochimice;
  . bacteriologice.
  Aprecierea definitiv? a fecundit??ii unui mascul reproduc?tor se va face
n urma ob?inerii rezultatului probei biologice, coroborat? cu capacitatea
productiv? a descenden?ilor (testul dup? descendent?).

Controlul spermei prin metode de laborator

  Indiferent de scopul n care s-a realizat, dup? prelevare sperma este
examinat? pentru evaluarea nsu?irilor macroscopice ?i microscopice. Acest
examen se efectueaz? imediat dup? recoltare, prin asigurarea tuturor
cerin?elor pentru a men?ine sperma in vitro ?i a nu deteriora calitatea
acesteia.
  n acest scop:
  . se va utiliza un echipament curat, f?r? urme de substan?e chimice
   (alcool, antiseptice de orice fel),  agent  lubrifiant,  lichid
   prepu?ial, ap? sau urin?;
  . sticl?ria de laborator trebuie s? fie confec?ionat? din sticl? neutr?,
   curat?, sterilizat? ?i nc?lzit? pn? la temperatura fiziologic? (37-
   38(C);
  . ejaculatul nu se va expune la lumina solar? direct? ?i se va evita
   varia?ia de temperatur? a ejaculatului care determin? ?ocarea termic?
   a spermilor.

Examenul macroscopic

  Prin examen macroscopic se apreciaz? volumul ejaculatului, culoarea
spermei, mirosul, densitatea ?i prezen?a valurilor spermatice.

Volumul ejaculatului

  Volumul ejaculatului difer? n func?ie de specie, iar n cadrul speciei
de la o ras? la alta ?i chiar la acela?i reproduc?tor, de la un ejaculat la
altul. Deterinarea volumului ejaculatului se poate stabili n paharul
colector sau n cilindrii grada?i.
  n condi?ii optime de recoltare, volumul ejaculatului se men?ine n
limite constante. Utilizarea unor metode de stimulare sexual?, cum ar fi
prezen?a unei femele n c?lduri, masarea transrectal? a anexelor aparatului
genital al masculilor ?i altele, pot m?ri volumul ejaculatului ?i num?rul
de spermi din sperm?. La masculii tineri volumul ejaculatului este mai
redus, n compara?ie cu cel al masculilor adul?i.
  Din contra, aplicarea unor tehnici de recoltare neadecvate, o frecven??
ridicat? a recolt?rilor, starea de boal?, inflama?ia unor anexe ale
aparatului genital, precum ?i al?i factori, cum ar fi  alimenta?ia,
ntre?inerea ?i exploatarea nera?ional? pot provoca reducerea volumului
materialului seminal (oligospermatismul) sau chiar sistarea complet? a
ejacul?rii (aspermatismul).
  De?i n practica ns?mn??rilor artificiale s-au stabilit valori minime
ale principalelor nsu?iri ale spermei, mai jos de care ejaculatele nu se
prelucreaz?, fecunditatea masculilor nu este afectat? de sc?derea volumului
spermei, renun?area la prelucrarea lor este motivat? din punct de vedere
economic.

Culoarea spermei

  Culoarea spermei difer? pu?in de la o specie la alta, dar se afl? n
corela?ie strns? cu concentra?ia de spermi: la taur ?i berbec este alb?
sau asb-crem?; la vier este alb?-l?ptoas?, cu reflexe alb?strui; la arm?sar
este albicioas?, u?or cenu?ie ?i opac?; la cne sperma are un aspect apos
?i u?or tulbure, fiind semitransparent?.
  Abaterile de la aspectul ?i culoarea considerate normale se datoreaz?:
  - culoarea maronie apare n orhite ?i se datoreaz? pigmen?ilor sanguini;
  - culoarea roz-ro?ietic? a spermei eviden?iaz? prezen?a n ejaculat a
   sngelui care extravazeaz? din tractusul genital, uretr? sau penis;
  - culoarea g?lbuie denot? c? sperma este amestecat? cu urin?;
  - flocoanele de  puroi  modific?  culoarea  spermei  conferindu-i
   ejaculatului un aspect neomogen; ele provin din ampulele canalelor
   deferente sau glandele anexe ale aparatului genital;
  - infec?iile cu Pseudomonas spiralis modific? n galben-verzui culoarea
   spermei.
  n toate aceste cazuri sperma nu poate fi folosit?.

Mirosul spermei

  Este specific ?i se aseam?n? cu cel al mucilagiului de amidon. n cazul
cnd sperma prezint? alte mirosuri care nu corespund cu cel men?ionat,
acest lucru indic? prezen?a unor procese inflamatoare la nivelul c?ilor
genitale ?i, n acest caz, se modific? ?i culoarea.

Aprecierea valorilor spermatice

  La unele specii prin examen macroscopic, n func?ie de densitatea ?i
mobilitatea spermilor se poate constata prezen?a valurilor, de diferite
intensit??i, provocate de mi?c?rile game?ilor. Acest lucru este vizibil n
sperma deas?, proasp?t recoltat?, la rumeg?toare, care prezint? particule
fine n continu? mi?care (mai ales la berbec), asem?n?toare cu ni?te
valuri, care se agit? n paharul colector sau ntr-o lam? exavat?. Sperma
mijlocie ?i rar? nu prezint? valuri spermatice.

Examenul microscopic al spermei

  Acest examen furnizeaz? date mai sigure despre calitatea ejaculatului ?i
permite s? se aprecieze densitatea ?i concentra?ia spermei, mobilitatea
spermilor, procentul de spermi viabili, teratologici sau imaturi etc.

Aprecierea densit??ii spermei

  Densitatea spermilor n sperm? difer? de la o specie la alta, iar n
cadrul speciei se constat? varia?ii ntre reproduc?tori ?i chiar la acela?i
reproduc?tor ntre dou? ejaculate. Stabilirea densit??ii spermei const? n
aprecierea la microscop a distan?ei dintre doi spermi. Cu o pipet? steril?
se ia o pic?tur? de sperm? ?i se pune pe o lam? degrest? nc?lzit? sau pe o
pl?cu?? nc?lzitoare. Lama se acoper? cu o lamel?, avnd grij? s? nu se
formeze ntre ele bule de aer. Astfel preg?tite, se examineaz? cel pu?in 
cmpuri microscopice. n func?ie de distan?ele dintre doi game?i, se
deosebesc mai multe categorii de sperm?:
  Sperma dens? se noteaz? cu D, cmpul microscopic este plin cu spermi,
distan?a dintre game?i este mai mic? dect lungimea capului unui sperm. Se
constat? o concentra?ie de peste 1 miliard de spermi la un mililitru.
  Sperma mijlocie (M), are o concentra?ie de 0,5-1 miliard de spermi pe ml,
iar distan?a dintre doi spermi este egal? cu lungimea capului unui gamet.
  Sperma rarefiat? (R) corespunde unei concentra?ii mai mici de sub 0,5
miliarde spermi/ml; distan?a dintre doi spermi este mai mare dect lungimea
capului, ajungnd pn? la lungimea unui gamet.
  Sperma foarte rar? (oligospermie) (O) prezint? doar c?iva spermi n
cmpul microscopic.
  Azoospermie (A) denot? lipsa spermilor din sperm?.
  n mod normal, la taur, berbec ?i ?ap se ntlne?te sperm? dens? ?i
mijlocie, iar la vier ?i arm?sar sperm? rar?. La vier se poate ntlni
sperm? mijlocie cnd recoltarea spermei se ntrerupe nainte de frac?iunea
postspermatic?. La p?s?ri sperma este deas?.
  Determinarea concentra?iei spermei.
  Concentra?ia spermilor pe unitatea de m?sur?, de obicei miliarde pe
milimetru, are mare importan?? n procesul de prelucrare a materialului
seminal. De num?rul de spermi din ejaculat ?i de mobilitatea lor depinde
gradul de dilu?ie a spermei.
  Aprecierea concentra?iei spermilor dintr-un ejaculat se poate realiza
prin metoda hemocitocolorimetric?, fotocolorimetric?, electronic? etc.

Metoda hemocitometric?

  Se bazeaz? pe principiul similar cu cel de apreciere a elementelor
figurate din snge, folosindu-se camerele de num?rat de tip Goreaev, Thoma,
Burker etc. ?i pipetele Potain.
  n pipeta Potain se aspir? sperm? pn? la diviziunea de 0,5 ?i se
completeaz? cu o solu?ie de clorur? de sodiu 3%, pn? la diviziunea 101
(pentru sperma de berbec ?i taur) sau 11 (pentru sperma de vier ?i
arm?sar). Pipeta se men?ine n pozi?ie vertical? pentru a se evita formarea
bulelor de aer. n continuare se prind capetele pipetei ntre pulpa
degetului mare ?i a celui mijlociu ?i se agit? bine con?inutul acesteia,
pentru a se face omogenizarea lui cu ajutorul m?rgelelor (albe sau ro?ii)
care se g?sesc n ampula pipetei. Se elimin? 2-3 pic?turi de sperm? diluat?
?i apoi se depune o pic?tur? pe re?eaua camerei de num?rat Goreaev pe care,
n prealabil, s-a a?ezat o lamel?.
  Se procedeaz? n continuare la num?rarea spermilor din 5 p?trate mari
(respectiv 80 de p?tr??ele), luate n diagonala re?elei.
  Concentra?ia de spermi n sperm?/mm3 se calculeaz? dup? formula: