Розслідування крадіжок державного та громадського майна

Міністерство освіти України

       Львівський національний університет ім.І.Я.Франка                          Кафедра кримінального
                          права та процесу                Р Е Ф Е Р А Т
                 на тему:

     "Розслідування крадіжок державного та громадського майна"                Львів 1999р.


                  ПланСтр.

1. Криміналістична характеристика крадіжок державного та
  громадського майна.                       . . . .
. . 3

2. Які матеріали є підставою для порушення кримінальної справии про
  крадіжки соціалістичного мацна залежно від виду і суб'єктів крадіжок  .
. . . . . 7

3. Типові слідчі ситуації                         .
  . . . . . 8

4. Побудова слідчих версій та планування розслідування
  крадіжок, скоєних службовими особами               . . . .
. .11  1. Криміналістична характеристика крадіжок державного та громадського
                  майна.

  Розкрадання державного та громадського майна  в  залежності  від
особливостей їхнього розслідування поділяються на дві групи:
  - розкрадання, що вчиняються шляхом крадіжки, грабежу, розбійних
нападів, вимагання, шахрайства;
  -розкрадання, що вчиняються службовими особами (посадові розкрадення).
Для крадіжок останньої групи характерний законний доступ до товарно-
матеріальних цінностей, що викрадаються і грошових засобів, що знаходяться
в їхньому віданні (під охороною і т. д.).
  Криміналістична характеристика розкрадання, що вчиняються службовими
особами, містить відомості про злочинців, майно, що викрадається, мету і
мотиви розкрадення, засоби підготовки, вчинення і приховування розкрадення,
обстановку в якій вчиняються ці злочини, їхні матеріальні сліди, злочинний
результат і зв'язки посадових розкрадань з іншими злочинами.
  Слідча практика свідчить, що посадові розкрадання вчиняються найчастіше
в співучасті: групою, що складається з декількох службових осіб, або
змішаною групою - службовими особами спільно з іншими співучасниками. Мають
місце і розкрадення, вчинені однією службовою особою.
  В групу злочинців, як правило, входять: службові  особи  одного
підприємства, службові особи і рядові робітники одного  підприємства,
службові особи різноманітних підприємств, одного або різних відомств,
службові особи і рядові  робітники  декількох  підприємств  (установ,
організацій). Співучасниками таких злочинів  інколи  є  фахівці,  які
займаються приватною роботою, а також особи, які не займаються по тих чи
інших причинах суспільно корисною діяльністю в трудових колективах.
  За родом своєї роботи злочинці пов'язані з виробництвом, зберіганням,
транспортуванням, переробкою, постачаннями, реалізацією, обліком, охороною
і розподілом матеріальних благ.
  Розрізняють злочинні групи за ступенем їхньої стійкості. В одних
випадках вони створюються для вчинення одного або декількох розкрадань,
після чого розпадаються. Найбільш небезпечні сталі злочинні групи, що
функціонують на основі спільної мети їхніх учасників. Діючи по планах, які