/ /


            .

Ņ.....3

1. ȅ.5
1.1.  腅....5
1.2.  .9
1.3. ..10
1.4. 腅12
1.4.1.  ( )12
1.4.2. " "..13
1.4.3. " "...13
1.5. :  ..14
2.  ȅ...17
2.1. :  셅17

2.2.  腅18

2.2.1  
    腅19
2.2.2.  
    腅.21
2.2.3.  腅..23
3. 
  ޅ.25
3.1.  .25
3.2.  ⅅ30
3.3. 煅..33
3.4. ...36
4.  Ņ...38

Ņ.46

充.48
 .52