реферат Аналіз та удосконалення оперативного управління

Посадова    інструкція
           менеджера з оперативного управління

          1. Загальні положення

    1. Менеджер з оперативного управління очолює відділ оперативного
     планування і управління підприємством і підпорядковується
     безпосередньо заступнику генерального директора з економіки .
    2. Менеджер з оперативного управління призначається і звільняється з
     посади за наказом генерального директора.
    3. В своїй роботі менеджер керується чинним законодавством України ,
     методичними , нормативними матеріалами по питаннях виробничого
     планування і оперативного управління виробництва , наказами і
     розпорядженнями генерального директора , Законом України “ Про
     охорону праці “ .


          2. Функції


    1. Організовує роботу відділу оперативного планування і управління
     виробництвом
    2. Здійснює добовий контроль за ходом виробництва .
    3. Контролює виконання робіт по виготовленню нових виробів по плану
     нової техніки .
    4. Постійно підтримує зв’язок з технічними службами ВАТ з метою
     оперативного вирішення технічних питань по ивпуску продукції .
    5. Виявляє труднощі в роботі виробничих підрозділів і приймає міри по
     їх усуненню .