реферат Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
              Державний університет
              “Львівська політехніка”
                   ІПК                курсовий проект
           з дисципліни “Основи менеджменту”
          на тему: “Розробка системи менеджменту
  в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу
               автомобілів Fiat “                           студент гр. МЕЗв - 501
                                Попович М.Р.                 Львів, 1999
                 Завдання

1. Виконати курсовий проект на тему: “Розробка системи менеджменту в
  організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу
  автомобілів Fiat “
2. Основні вихідні дані,
2.1. Численність працюючих на підприємстві – 21 чол.
 2. Кількість формальних груп працівників – 2
 3. Кількість неформальних груп працівників – 2
 4. Кількість керівників, професійні якості яких оцінюються - 4
 5. Кількість проблем, які визначають необхідність виробки управлінських
  рішень – 3
 2. Додаткові вихідні дані,

Строк виконання курсового проекту:
                               Дата отримання
завдання:

                              Підпис судента,
яккий отримав
                              Завдання:Завдання
видав_______________________________________________________________

                         ( посада і ПІБ керівника
курсового проекту )


Завдання затвердив завідувач кафедри МВПІ__________________

  ( звання і підпис )  1. Загальна характеристика організації


       Таблиця 1.
  . Загальна характеристика малого підприємства по авторизованому сервісу
та продажу автомобілів Fiat
|         |      |  Основні | Законодавча  |Участь у   |
|Параметр     |Зміст    |відмінності |База      |зовнішньо-еко|
|Який       |та     |від інших  |заснування та  |номічній   |
|характеризується |особливості |організацій |функціонування |діяльності  |
|         |      |      |організації   |       |
|1.Форма     |Мале    |Участь   |Закон про мале |Спільне   |
|підприємства   |підприєм-ств|іноземного |підприємство  |підприємство |
|         |о      |інвестора  |        |з іноземним |
|         |      |      |        |інвестором  |
|2 Профіль    |По     |Продаж   |Закон про    |Купівля авто-|
|         |автори-зован|автомобілів |валютне     |       |
|         |ому     |розширеннякі|врегулювання  |машин та   |
|         |сервісу   |лькості   |        |запчастин за |
|         |      |постійних  |        |кордоном та |
|         |      |клієнтів  |        |реалізація їх|
|         |      |      |        |на Україні  |
|3.Види      |Сервіс та  |Співпраця з |   Статут  |Сервіс та  |
|діяльності    |продаж   |іноземним  |підприємства  |продаж    |
|         |      |фірмами   |        |іноземних  |
|         |      |      |        |автомобілів |
|4.Форма     |Приватна  |      |Закон про    |Спільна з  |
|власності    |власність  |      |спільне     |іноземним  |
|         |      |      |піідприємство  |капіталом  |
|         |      |      |        |       |
|5. Внутрішнє   |Наявність  |Іноземні  |Закон про    |Залученнння |
|середовище    |будівель,об-|інвестиції |інвестиції   |іноземних  |
|         |ладнання,  |      |        |інвесторів  |
|         |високвалі-фі|      |        |       |
|         |кованих   |      |        |       |
|         |працівників |      |        |       |
|6. Зовнішнє   |Багато   |      |        |       |
|середовище    |кон-курентів|      |        |       |

  2 Формування функцій менеджменту на підприємстві

  2.1 Планування
  діяльності, який визначає перспективу і  майбутній  стан  малого
підприємства ( далі МП ). З допомогою планування створюється орієнтер
майбутнього. Під плануванням в даному проекті розуміємо відособлений вид
управлінської ї діяльності МП
  В даному проекті виділяються два види планування:
   - стратегічне планування;
   - планування реалізації стратегії;
  2.1.1 Стратегічне планування полягає у розробці стратегії. В свою чергу
стратегія – це всебічний комплексний план, призначений для забезпечення
здійснення місії МП та досягнення її цілей. В нашому випадку стратегія
планування здійснюється в плановому відділі 4-ма керівниками, професійні
якості, яких оцінюється і приймається на нарадах один раз в рік.
  Розглянемо складові процесу стратегічного планування.

  Місія – це чітко виражена причина існування МП


  В звязку з тим, що на Українському ринку появились автомобілі марки
“Fiat”, а також великий інтерес покупця  до  цих  іномарок  виникла
необхідність в створенні малого підприємства по авторизованому сервісу та
продажу автомобілів.


  Цілі МП формуються на довгострокові ( 5 років ), середньострокові ( 1
– 5 років ) і короткострокові ( до 1 року)


  Дане підприємство має конкретні цілі:


      збільшити кількість постійних клієнтів, шляхом складення з ними
    контрактів на обслуговування автомобілів,


      реалізовувати максимальну кількість автомобілів марки ”Fiat”;

   - сторити склад запчастин і ввести нові сучасні технології (компютерна
    діагностика і.т д ) ;

      якісно  і  своєчасно  проводити  технічне  обслуговування
    автомобілів

   - підвищувати кваліфікацію працюючих  (вивчення  іноземних  мов,
    технічного сучасного обладнання, комп’ютерів і.т.д );

  Оцінка і аналіз зовнішнього середовища проводиться шляхом поділу його
на дві групи:

   1) Фактори прямої дії, які безпосередньо впливають на діяльність МП. До
    них відносяться: державні органи влади ( ДАІ, податкова інспекція),
    законодавчі акти ( заборона ввозу автомобілей старших 5 років, митно-
    податкове законодавство і. т д.), складні економічні відносини на
    Україні, споживачі, які  психологічно доросли до іномарки, але
    фінанси не дозволяють здійснити купівлю, конкуренти, яким вдається
    мати ширшу номенкулатуру запасних частин і таким чином більш
    оперативно обслужити клієнта.
   2) Фактори непрямої дії, які впливають не безпосередньо, а через певні
    механізми і відносини. До них відносяться: міжнародне оточення - так
    як Україна находиться в оточенні технічно високорозвинених країн, де
    можна купити будь- яку запчастину, навіть авто і кваліфіковано
    зробити сервіс, також не секрект, що науково- технічний прогрес в
    нашій країні різко затормозився, стан ремонтної техніки та нові
    технології для діагностики моторів бажає кращого, а економічна
    ситуація важка. Що стосується особливостей економічних відносин, то
    склалися умови для  залучення іноземного інвестора і створення
    підприємства з іноземними інвестиціями.
  Управлінське дослідження сильних та слабих сторін проводиться  в
напрямку вивчення стану фінансів, технічного рівня МП, використання робочої
сили, маркетінгові дослідження.
   До сильних сторін можна віднести: наявність інвестора, який вклав в
підприємство кошти,  високий  рівень  професійної  підготовки  кадрів,
висококваліфікована робоча сила за низьку оплату праці, а найголовніше –
істотньою часткою на ринку легкових автомобілів  тепер  представляють
атомобілі марки “Fiat”.
  До слабих сторін можна  віднести:  невисокий  рівень  технічного
обладнання,  недостатньо  розроблений  маркетінг  і  реклама,  низька
платіжоспроможність населення, а  також  наявність  ряду  законодавчих
обмежуючих актів і законів.

  При Аналізі стратегічних альтернатив використовуєм варіант обмеженого
росту для нашого МП, в звязку з тим що ринок Львівського  регіону
насичується автомобілями “Fiat” і відповідно сервіс теж має ограничену
кількість автомобілів.

  2.1.2. Останній етап стратегічного планування завершується Вибором
стратегії.
Оцінюючи ситуацію на зовнішньому ринку в Європі за минулі роки і реальну
ситуацію на ринку України автомобілів фірми “Fiat” (від 8 до 12% від
загальної к-ті ) можна вибрати слідуючу стратегію:
   - в 2005 – 2010 роках ємність ринку України буде оцінюватися біля 700
    – 800 тис. автомобілів при позитивному розвитку економічних реформ
    суспільства. Звідси 50 – 70 тис шт. “Fiat” повинно бути продано в
    2010 році. З того, на Львівському регіоні, за яким закріплене
    ексклюзивне поле діяльності буде охоплювати 3  –  5%   від
    загальногої кількості –тобто 3 тис. автомобілів в рік і 250 в місяць
   - Взявши до уваги середній ресурс легкового автомобіля, що складає 5
    –7 років всього буде знаходиться в експлуатації біля 200 – 400 тис
    автомобілів.з того у Львівському регіоні -  приблизно 12 тис.
    автомобілів Це являється реальним навантаженням  по обслуговуванні
    на наш  регіон.  Враховуючи  досвід  минулих  років,  частину
    обслуговування і ремонтних робіт візьмуть на себе : майстри-
    одиночки, універсальні станції технічного обслуговування , а також
    традиційно для нашої психології ремонт будуть робити самі власники
    автомобілів.,. приходимо до висновку, що реальних клієнтів в нашому
    МП залишиться 5 – 7 тис. в рік
  .Стратегія МП – створити якісний сервіс і продавати автомашини марки
“Fiat” по найнижчих цінах.
  Тактика – створити імедж сервісу в нашому регіоні, за межами його, а
також по всій Україні. Створити такі умови, щоб люди не боялись купувати
автомобілі даної марки, розуміли, що вони є економічні та надійні в
експлуатації і, що завжди якісно і своєчасно можна їх обслужити на одному з
сервісів фірми серед яких наш є найкращий.
  Політика спрямована на досягненя наших цілей:
   - для максимальної продажі автомашин треба організувати рекламу, для
    наглядності і ознайомлення з моделлю на підприємстві створити
    сучасний салон;
   - для постійних клієнтів ввести грошовіт знижки;
   - для якісного сервісу ти створити технічно оснащені робочі місця,
    застосувати компютерну діагностику;
   - для своєчасного сервісу – організувати склад запчастин на місці.з
    широким асортиментом деталей, які найчастіше підлягають заміні.
  Правило для нормального функціонування нашого підприємства є:
   - свій склад запчастин;
   - своя діагностика;
   - повна комп’ютерна обробка фактур, накладних та робочих і технічних
    документів;
   - постійне підвищення професійного рівня.
  Для досягнення перечислених цілей здійснюється формування бюджету.
  Бюджет виражається в конкретних грошових одиницях. В основі його
грошових надходжень лежать інвестиції іноземного капіталу, а також кошти
вкладені в атомобілі, які віддаються під реалізацію.
  Що стосується управління за цілями, то на даному підприємстві треба:
виходячи, із числа 5 –7 тис автомобілів в рік, звідси 20 автомобілів в
робочий день повинно пройти через наш сервіс, а один робітник в зміну
обслуговує в середньому 3 – 4 машини, беручи до уваги, щоб клієнт не чекав
треба створити:
   - 10 робочих місць універсального ремонту, техогляду;
   - 5 вузькоспеціалізованих місць для кузовних робіт.
  При оцінці стратегії приходимо до висновку, що необхідно створити для
керівника, його замісника  і  майстрів  групу  вивчення  італійської
(англійської) мови і організовати групу працівників для поїздки в Італію,
щоб ознайомитись з сучасним сервісом і перейняти досвід роботи

     2.2 Бізнес-планування
  2.2.1. Вступ
  Діяльність МП планується проводити в  межах,  дозволених  чинним
законодавством України.
  Базовими видами діяльності є продажа нових та віком до 5 років
автомобілів фірми “ Fiat “, гарантійний та  післягарантійний  ремонт
автомобілів, технічне обслуговування та продаж  запасних  частин,  що
використовуються для ремонту автомашин марки “Fiat”.
  2 2.2 Характеристика послуг і товару реалізації.
  Вид послуг є типовим ішироко використовується в сфері автомобільного
бізнесу. Специфікою даної діяльності є вузька спеціалізація в рамках
продажу і сервісу всієї гами моделей однієї західної фірми по типу
радянських станцій ТО ВАЗ.
  Підприємство має повноваження авторизованого сервісу фірми – це основна
специфіка, перевага і відповідальність.
  Можливо обсяг продажу 3-15 автомашин в місяць,обсяг сервісу до 100
одиниць. Орієнтований прибуток 5000 гр.
  Поточна ситуація на ринку продаж автомобілів сервісу характеризується
як  така,  що  розвивається.  Передбачається  створення,  аналогічних
авторизованих підприємств фірмами конкурентами Фольцваген-Ауді-  Шкода,
Рено, Деу..
  Сервіс переживає  момент  переходу  від  приватних  одиночок  до
спеціалізованих станцій, обладнаних сучасним обладнанням для діагностики і
ремонту з наданням гарантій і знижок постійним клієнтам.
  2.2.3.. Оцінка ринку збуту і конкуренції
  Товар, автомобілі, розрахований на рівень споживача вище середнього
рівня ближче до багатих, але ще не снобістично престижних. Певна гама машин
типу комбі, знайде збут серед дрібних підприємств, як робочий транспорт
доставки дрібних партій товару. Середній та вищий клас лімузин завдяки
високому технічному рівню при повіркованій стосовно конкурентів ціні стае
шуканим авто керівників  середнього  та  вищого  рівнів.  Найближчими
конкурентами є Фольцваген, Рено, Сеат, Шкода. Умови введення автомобілів на
ринок не сприятливі в зв’язку з кризою на ринку, закриттям валютного обігу
в вільному режимі, тому привабливим аргументом для майбутніх клієнтів стане
розвинутий сервіс та доступність на ринку фірмових запасних частин.
  Діапазон цін Fiat на 5-10 % нижчий для аналогічного класу машин, крім
Шкода. Ціни на запасні частини близькі до конкуренттів,крім витратних
частин – фільтри,паси, гумові вироби та світлотехніка, що є базова для всіх
моделей Fiat і становить біля 50 % від цін конкурентів.
  2.2.4.. Стратегія маркетінгу.
  Продаж авто планується проводити через автосалон. Базовий логічно
розмістити інтегрально разом зі сервісом на оживленій автомагістралі по
аналогу зі світовими стандартними. Додатково, в міру дохідності першої
хвилі роботи на ринку, розвиток експозиції товару провести через магазини-
салони в центральних частинах міст Західної України. Конкурентність цін дає
можливість використати вигідне географічне положеня базового підприємства,
що істотно знижує ( на 30 % ) транспортні витрати по доставці авто від
заводу-виробника.
  Промоція товару з використанням всіх засобів масової  інформації
доцільна, проте найефективніший засіб реклами – телебачення – обмежений в
зв’язку  з високими коштами, тому доступний для  дитячого  панадолу,
памперсів, а для дорогих автомобілів час підійде з ростом реальної покупної
здатності населення біля 2003- 2005 р.р., до чого необхідно готуватися.
  Стимулювання продажу, крім прямої оплати авансом, під замовлення авто з
каталогу розвивається шляхом:
   - впровадження продажу в кредит;
   - розширення об’єму і гарантійного періоду до 2-3 років;
   - оформлення авто через ДАІ на кошт і через послуги МП;
   - продаж машин, що були у вжитку проводити з повною передплатою
    підготовкою обмеженою 6 міс. гарантієєю
  Комплектування сервісу персоналом з новим підходом до роботи знаннями
електроніки, вичислюваної техніки, комп’ютерної обробки результатів, роботи
майстрів-механіків і повне  тестування  результатів  огляду  –  кожне
відвідування з дрібним ремонтом плюс, за згодою клієнта,  оперативне
тестування профілактичного плану функціонування механізмів, що впливають на
безпеку руху, в т.ч. світлотехніку.
  2.2.5 План виробництва.
  Внробнича база складається з двох основних підрозділів .
  Салон продажу 200 мІ і станція обслуговування. Салон продажу розміщений
в оглядовому місці, “лицем до купця”.Створено максимальний доступ до
взірців авто, освітлення, музичне супроводження, повний набір каталогів,
відіокліпи.
  Сервісна майстерня 200 мІ обладнана 4 робочими місцями з підйомниками
та одним резервним з оглядовою ямою, з розрахунку – 3 клієнти в ремонті по
запису плюс один терміновий, екстренний.
  Забезпечення витратними матеріалами та запчастинами на перших порах
через спеціалізовані фірми в Україні. По мірі розвитку об’ємів – створення
власного консигнаційного складу запчастин через постачання від заводу-
виробника. Витрати на утримання складу перекриваються доходами від продажу
частин.
  Обладнання, крім підйомників, повний комплект ручного інструменту
універсального та спеціалізованого і обов’язково тестери і комп’ютери для
ремонту сучасних авто з електронними системами керування та захисту.
  Загальна вартість статутного фонду для забезпечення старту - 1 млн. гр.  2.3 Організація взаємодії
  2.3.1.У відповідності до стратехнічного плану вибираємо структуру
нашого МП. Для цього будуємо органіграму управління ( рис .1. ).           Рис 1  Органіграма управління МП


  2.3.2 Далі описуємо чисельність, функції посадових осіб, розв’язуємо
питання їх делегування і повноваження. Дані заносимо в Таблицю 2.

                  Таблиця 2 Чисельність і функції посадових
                                   осіб МП

|Посада    |Чисельність |      Функції   |Відповідальність і   |
|керівника   |чол.    |            |Повноваження      |
|       |      |(види діяльності    |            |
|       |      |працівників )     |            |
|Генеральний  | Один   |Загальне керівництво, |Вирішує всі фінансові і |
|директор   |      |Робота з інвестором  |кадрові питання     |
|       |      |            |Робота з інвестором   |
|       |      |            |            |
|Керівник   |Один    |Рішення технічих    |Відповідає за технічний |
|сервісу    |      |питань, повязаних з  |стан відремонтованих  |
|       |      |сервісом        |автомобілів.      |
|       |      |            |Приймає роботу і здає  |
|       |      |            |клієнтам        |
|       |      |            |            |
|Керівник   |Один    |Забезпечення      |Відповідає за створення |
|постачання  |      |запчастинами по    |консигнаційного складу |
|       |      |оптимальих цінах    |запчастин, облік і   |
|       |      |            |свооєчасне поповнення. |
|       |      |            |Вибирає поставщиків і  |
|       |      |            |ціни.          |
|       |      |            |            |
|Директор   |Один    |Реклама і продаж    |Вирішує текучі питання |
|маркетінгу і |      |автомашин       |звязані з номенклатурою |
|продажу    |      |            |пропозицій і проводить |
|       |      |            |ціову політику до    |
|       |      |            |тенційних купців    |
|       |      |            |            |
|Бухгалтер   |Один    |Фінансовий облік    |Відповідає за фінансовий|
|       |      |            |стан на МП, податки і  |
|       |      |            |розрахунки з клієнтами. |
|       |      |            |            |

  2.4. Мотивація.
  2.4.1. З врахуванням місії і цілей МП описуємо механізми мотивування і
заносимо їх в Таблицю 3             Таблиця 3
            Застосовування теорії мотивації
     На МП по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

| Назва|Короткий зміст та            |Обгрунтуван  |Елементи си- |
|теорії|Особливості               |–ня можливості|стеми матер. |
|мотива|Примінення                |застосування |стимулюванн |
|ції  |                     |в організації |праці, де ві |
|   |                     |       |–добржен теор|
|   |                     |       |       |
|Гер- |ГІГІЄНІЧНІ ФАКТОРИ           |Економічна  |Для     |
|берга |1.Політика МП і адміністрації – скерована|ситуація на  |менеджменту |
|   |на спільну зацікавленість в створенні  |Україні 1999 р|комбінована |
|   |імеджу підприємства.           |змушує    |комісійна або|
|   |2.Умови праці – близькі до взірцевих  |засто-сування |прогресивно-к|
|   |західних.                |моти-вації, що|омісійна   |
|   |3.Заробіток – повязаний з результатом  |дає      |форма оплати |
|   |ро-боти кожного і відчуттям перспективи |фізіологічний |з фіксованим |
|   |росту.                  |мінімум    |мінімумом.  |
|   |4.Міжособисті відносини – ієрархічна,  |сьо-годні і  |Для     |
|   |виконавча. Залежність при колегіальних  |стиму-лює всі |робітників  |
|   |ступенях.                |фак-тори   |комбінована |
|   |5. Контроль за роботою – самоконтроль в |психоло    |погодинно-від|
|   |системі “батога і пряника” – від     |гічного плану |рядна.    |
|   |“нагороди” за результат втрати роботи.  |на підготовку |       |
|   |МОТИВАЦІЇ                |особистості до|       |
|   |1.Успіх МП – гордість працівників, що там|роботи в   |       |
|   |працюють.                |ре-альному  |       |
|   |2.Просування на службі – розвивається  |рин-ку завтра.|       |
|   |фірма – є шанс зайняти вищий ранг.    |       |       |
|   |3.Визнання – подвійне від керівництва від|Тісне     |       |
|   |клієнтів                 |пов’я-зання  |       |
|   |4.Висока ступінь відповідальності –   |теорії    |       |
|   |матеріальна, звязана з працею з     |очікувань   |       |
|   |автомобілем і професійна – безпека руху. |росту з    |       |
|   |5. Можливість творчого і ділового росту –|тео-рією   |       |
|   |                     |справед-ливої |       |
|   |зв’язана з сервісом автомобіля 2000 року,|винаго-роди. |       |
|   |їх продаж в ринкових умовах,       |       |       |
|   |комп’ютерезація.             |       |       |

  2.4.2 На основі теорії мотивації встановлюємо оплату працівникам МП
величини розрахунків заносимо в Таблицю 4           Таблиця 4
       Результати розрахунків заробітної плати працівників

|Посадові |Тариф. |Тарифн|Надбавки     |Премії       |Велич. |
|особи   |Розряд |ставка|(доплати)    |          |місячнсї|
|     |(посадо-|грн. |         |          |заробіт.|
|     |вий   |   |         |          |плати  |
|     |оклад), |   |         |          |грн   |
|     |грн.  |   |         |          |    |
|     |    |   |Харак-тер |Вели-ч|Характер  |Величин|    |
|     |    |   |     |ина, |      |а, грн.|    |
|     |    |   |     |грн  |      |    |    |
|Генеральн.|    |   |Персо-  |   |Від    |    |    |
|директор |500   |500  |льна   |100  |продажу  |300  |900   |
|     |    |   |     |   |      |    |    |
|Керівник |    |   |     |   |Від    |    |    |
|сервісу  |300   |300  |-     |-   |прибутку  |100  |400   |
|     |    |   |     |   |      |    |    |
|Керівник |    |   |     |   |Від    |    |    |
|постачан. |300   |300  |-     |-   |прибутку  |100  |400   |
|     |    |   |     |   |      |    |    |
|Директор |    |   |     |   |Від    |    |    |
|маркетін-г|    |   |     |   |прибутку  |100  |400   |
|у і    |    |   |     |   |      |    |    |
|про-дажу |300   |300  |-     |-   |-     |    |    |
|     |    |   |     |   |      |    |    |
|     |    |   |За    |   |За     |    |    |
|Менеджер і|    |   |позанор-мо|   |виконання |    |    |
|спеціа-ліс|    |   |ваний час |   |О.В.З   |    |    |
|т по   |250   |250  |     |50  |      |50   |350   |
|ко-мп’ютер|    |   |     |   |      |    |    |
|ах    |300   |   |     |   |      |    |    |
|     |    |   |     |   |Від рпи  |    |    |
|Бухгалтер |120   |   |     |   |      |    |    |
|     |    |   |     |   |      |    |    |
|Комірник |180   |   |     |   |      |    |    |
|     |    |   |     |   |      |    |    |
|Майстер  |150   |   |     |   |      |    |    |
|     |    |   |     |   |      |    |    |
|Робітники |150   |   |     |   |      |    |    |
|     |    |   |     |   |      |    |    |
|Шофер   |    |   |     |   |      |    |    |

  5. Контроль
 Показники відповідних видів контролю приводиму в Таблиці.5.

        Таблиця 5
                Контроль в МП

|Види   |Характеристика   |Зворотній зв’язох|Оцінка впливу|Служби і |
|контролю |процесу контролю для|         |контролю на |посадові |
|     |кожного виду    |         |посадові   |особи, які|
|     |          |         |особи і   |відповіда-|
|     |          |         |підрозділи  |ють за ре |
|     |          |         |організації |зультати |
|     |          |         |       |контролю |
|Попередн |          |         |       |     |
|контроль |          |         |       |     |
|ресурсів: |          |         |       |     |
|Людських |          |Забезпечення   |Зменшення  |Менедже-ри|
|     |Режимний, методи ка |транспорту,   |нетрудових  |підроз-діл|
|     |оцінки вико- нання |зв’яз-ку, робочих|витрат    |ів    |
|     |завдань графік   |місць      |       |     |
|Матеріаль-|Створення методи-ки |         |Зменшення  |Менедже-ри|
|них    |обліку, нормати-вів |Коректування   |матеріальних |сервісу та|
|     |використання    |нормативів    |витрат    |поста-чанн|
|     |          |вико-ристання на |       |я     |
|Фіінансо- |Створення      |оди-ницю     |Мінімізація |Головний |
|Вих    |бізнес-плану,    |продукції.    |податк-го на-|бухгалтер |
|     |нормативів,     |         |вантаження  |     |
|     |дотримання     |Коректувня    |Ріст прибутк |     |
|Поточний |подат-кового    |бюд-жету,    |Відсутнність |Менедже-ри|
|     |законодавсва    |розподілу доходу |рекламацій, |     |
|     |Виконання правил  |на розви-ток і  |штрафних   |     |
|     |внутрішн ропорядку |споживання    |санкцій,   |     |
|     |Виконання прямих  |Взаємна дія в  |втрат    |     |
|     |службових      |до-сягненні   |матері-альних|     |
|     |повно-важень    |прибут-ку.    |,      |     |
|     |Текучими      |Корекція     |фі-нансових, |     |
|     |законо-давчими   |відхи-лень від  |робочого   |     |
|     |актами       |заданого режиму в|часу.    |     |
|Заключний |Якості виконання  |процесі роботи  |       |Менедже-ри|
|     |сервісу обємів   |         |Можливість  |     |
|     |про-даж       |         |внесеня змін |Тех    |
|     |Підсумки фінансо-вої|         |в      |контроль |
|     |діяльності     |Корекції при   |організа-цію |     |
|     |Звітність в     |від-хиленнях.  |праці ро-боту|     |
|     |держав-них     |Стимуляція при  |з клієн-тами |     |
|     |інстанціях     |виконанні або  |в напря   |     |
|     |Тестунання робіт по |санкції при   |-мі маркетінг|     |
|     |сервісу на безпеку |нару-шенні    |       |     |
|     |руху.        |         |       |     |

  3 Використання методів менеджменту в підприємстві.
   В цьому розділі в Таблиці 6:
   - характеризуємо систему методів менеджменту;
   - приводим примінення їх;
   - розкриваємо механізм взаємодії.  Таблиця 6.
         Застосовування методів менеджменту в МП.

|Групи  |Види    |Приклади приміненя    |Характеристика      |
|методів |методів  |конкретних методів в МП  |взаємозв’язку методів  |
|    |      |             |менеджменту       |
|Еконо-мі|Стратегіч-н|Стратегія діяльності МП  |Плани три і річні    |
|чні   |і плани  |визначає кістяк мобілі  |виз-начають       |
|    |      |зацій-них мір діяльності |техніко-еконо-мічні   |
|    |      |колек-тиву і привабливість|напрямки дії для     |
|    |      |інвес-тиц-ій       |досягнення цілі     |
|    |Тактичні  |Визначають напрям     |Дають можливість     |
|    |методи   |діяль-ності підрозділів  |ство-рити механізм    |
|    |      |сервісу продажу для   |рівномірної і      |
|    |      |досягнення стратегічних  |рівновантаженої дії   |
|    |Разові ходи|планів          |сво-єчасно усувати    |
|    |      |Текучі завдання в т ч. по |недоліки         |
|    |      |усуненні витратних    |Текучі розпорядження по |
|    |      |пози-цій, рекламацій   |всіх ходах зв’язують   |
|    |Економіч-ні|             |окремих виконавців в часі|
|    |стимули  |Раціональне використання |і рівні відповідальноті |
|    |      |матеріальних ресурсівпри |             |
|    |      |збереженні стимулюючих  |Складається фінансовий  |
|    |      |факторів:зарплати, премій |план, штатний розклад,  |
|    |      |пайова участь в капіталі |розпорядження про    |
|    |      |МП            |мо-тивацію, колективний |
|    |Бюджет   |             |до-говір про       |
|    |      |Формування бюджету,    |співвідношення сторін  |
|    |      |збільшення дохідної    |менеджменту і виконавців |
|    |      |части-ни.залучення    |             |
|    |      |прибутків та кредитів для |План накопичення кош-тів,|
|    |      |розвитку бізнесу     |вибір шляхів позави-   |
|    |Ціни    |             |робничого кредитування, |
|    |      |Цінова політика      |бізнес-планування    |
|    |      |форму-ється на базі    |обо-ротних схем     |
|    |      |оптимального       |поповнення бюджету    |
|-    |      |співвідношення збережен-ня|План дії,отримання інфор |
|    |      |максимальних доходів і  |мації на ринку      |
|Адміні- |Організа-ці|привабливості для клієнта |аналогіч-них послуг та  |
|стратив-|йні дії  |             |продаж авто       |
|ні   |      |Робота обмежена рамками  |Структура збуту та    |
|    |      |законів в т. ч      |по-стачання       |
|    |      |“Про ввезення       |             |
|    |      |транспор-тних засобів на |             |
|    |      |територію України “    |План- графік виконання  |
|    |      |“Про порядок регістрації |текучих завдань з    |
|    |      |транспортних засобів”   |міні-мальними витратами |
|    |      |“Про митне оформлення   |             |
|    |      |транспортних засобів”   |             |
|    |      |“Про податок на додану  |             |
|    |      |вартість”“Про рекламу”  |             |
|    |      |Правилами дорожного ру-ху |             |
|    |      |України в частині     |             |
|    |      |тех-нічних вимог до    |             |
|    |      |безпеки руху       |             |
|    |Розпорядчі |Правилами протипожежної  |             |
|    |дії    |безпеки          |             |
|    |      |Розпорядчі по       |             |
|    |      |функціону-ванню структури |             |
|    |      |МП рег-ламентуються    |             |
|    |Дисциплі-на|наказами, розпорядженнями,|             |
|    |рні дії  |вказів-ками в т. ч.    |             |
|    |      |усними.          |             |
|    |      |Дисциплінарні міри впливу |             |
|Морально|Виробничо-п|охоплюють спектр від   |             |
|-психоло|обутові  |зау-важень, переміщення по|             |
|гічні  |умови   |службі аж до звільнення. |             |
|    |      |Це умови, що стимулюють – |             |
|    |Моральні  |інструмент, меблі,    |             |
|    |стимули  |осві-тлення, вентиляція, |             |
|    |      |дотри-мання вимог     |             |
|    |      |ергономіки        |             |
|    |Формування |Позитивна оцінка     |             |
|    |відно-син в|діяльнос-ті при      |             |
|    |ко-лективі |колективі,створення умов |             |
|    |      |для підвищення      |             |
|    |      |ква-ліфікації       |             |
|    |      |стажування,і.т.д .    |             |
|    |      |Підбір людей по принципу |             |
|    |      |безконфлікності при    |             |
|    |      |одно-часно яскраво    |             |
|    |      |вираженому прояву     |             |
|    |      |особистості по роду    |             |
|    |      |діяльності        |             |

4.  Проектування комунікацій на підприємстві

  Характеристика всіх видів комунікацій, опис використання інформації та
пропозиція системи роботи з документами МП приводяться в Таблиця 7              Таблиця 7
               Комунікації в МП
|Види   |Характеристика |Приклади використання  |Приклади       |
|комуніка-ц|окремих видів  |інформацій при різних  |застосуван-ня    |
|ій    |комунікацій   |видах комунікацій    |документів при    |
|     |        |            |здійсненні різних  |
|     |        |            |видів комунікацій  |
|Зовнішні |Телефонні    |Вирішення        |Текуча інформація та |
|     |перетовори   |адміністра-тивнихх   |погодження спільних |
|     |Факсимильні   |питань         |дій в комерційній та |
|     |перекази    |Погодження відряджень  |кадровій політиці  |
|     |Почта      |Передача специфікацій, |Передача запрошень на|
|     |ДНЛ– термінова |замовлень на авто та  |оформлення віз    |
|     |почта      |запасні частини     |Оперативне рішення  |
|     |Кур’єрська   |Передача контрактів та |проблем       |
|     |пе-ріодична та |фінансових документів  |техобслуго-вування  |
|     |спон –танна   |Зйом інформації про   |окремих спе-цифічних |
|     |разова     |пропозиції на ринку   |агрегатів      |
|     |Преса      |авто конкурентів    |Документи для    |
|     |        |Передача декларацій в  |розра-хунків через  |
|     |        |податкову інспекцію   |банки        |
|     |        |Робота з банками та   |Фактури для митниці |
|     |        |державними чиновника-ми |Роздрукування    |
|     |        |всіх рівней та мастей. |нови-нок проспектів |
|     |        |            |для ро- боти з    |
|     |        |            |клієнтами      |
|     |        |            |Декларації в ДПА   |
|     |        |            |Декларації для    |
|     |        |            |мит-ниці       |
|     |        |            |Платіжні доручення  |
|     |        |            |для банку.      |
|Внутріш-ня|        |            |Нові закони і    |
|     |Телефонні    |Передача розпоряджень та|поста-нови всіх   |
|     |пере-говори   |вказівок про плани ро- |рівнів влади.    |
|     |Кур’єрська   |біт усунення недоліків |Накази,       |
|     |поч-та     |та рекламацій      |розпоряджен-ня,   |
|1     |Гучномовна   |Передача документів  |нормативні      |
|     |2        |            |доку-менти      |
|     |Адресна та   |Адміністративного,   |Технічні вимоги і  |
|     |кон-ференційна. |фі-нансового, технічного|інс-трукції для   |
|     |        |характеру        |ремонту       |
|     |        |Розподіл замовлення   |4          |
|     |        |серед майстрів     |Видача нарядів на  |
|     |        |Контроль за виконанням |роботу, звітів    |
|     |        |Збір замовлень на авто |місяч-них, річних  |
|     |        |Інформація клієнтів про |Замовлення на авто та|
|     |        |результат виконання.  |продаж-рахунок,   |
|     |        |            |фак-тура і інше.   |

  Графіки діяльності комунікацій в МП зображаються на Рис 2, Рис 3 і Рис
4.       Рис 2.Органіграма технічного обслуговування машин       Рис 3.. Топограма розміщення обладнання техсервісу
                автомобілів.

 Шт
80

70

60

50

40

30

20              97 р.

10          96 р.     98 р.


          спорт           буси            4х4
       мало        середньо   велико літражні


        Рис. 4. Діаграма попиту машин на ринку України

  4. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень в МП.

  В цьому розділі охарактеризовуєм всю сукупність управлінських рішень,
сформульовуєм умови прийнятття їх в даному МП, оцінюємо фактори, які
впливають на процес прийняття цих рішень і  розробляєм  підходи  до
застосування в нашому МП методів оптимізації управлінських рішень
  Для розкриття механізмів прийнятих рішень використовуєм Табл. 8


            Табллиця 8.
             Управлінські рішення в МП

|Характеристики |Приклади, які відображають     |Механізми      |
|управлінських  |характеристики управлінських рішень |забезпе-чення    |
|рішень     |                  |ефективності     |
|        |                  |виконання рішень   |
|1.Вид      |Загальне рішення про розширення   |Чіткий опис завданя |
|управлінського |ремонтної бази МП на перспективу  |Колективне прийняття |
|рішення –    |приймається на вищому рівні     |рішень        |
|        |управління, належить ддо категорвї |Індивідуальна    |
|        |запрограмованих рішень.Базується на |відпові-дальність за |
|        |основі ззнань і досвіду керівників і|правиль-ність рішення|
|        |                  |і їх        |
|1        |                  |           |
|        |2                  |3          |
|        |формується колегіальним шляхом,   |виконання      |
|        |затверджується менеджментом і    |Формальний контроль |
|Умови прийняття |закріпляється наказом по МП     |           |
|управ лінських |Примається а умовах компетенції   |           |
|рішень     |технічного менеджера, його     |Оплата за результат |
|        |повно-важень, при дотримання умов  |роботи        |
|        |фінан-сових можливостей.      |Індивідуальна    |
|        |Відповідальність за техпроект і його|відпові-дальність  |
|        |виконання в рамкааах кошторису і  |           |
|        |терміни несе технічний директор   |           |
|        |Відповідальність за економічну   |           |
|        |до-цільність вкладених коштів несе |           |
|        |ме-неджер по маркетінгу продаж і  |           |
|Фактори впливу |сервісу               |           |
|на процес    |Рівень досвіду і знань менеджменту |           |
|при-йняття   |Степеньризику вкладення коооштттів |           |
|управ-лінсьих  |Інформаційний прогноз        |           |
|рішень     |політико—еономічного стану в країні |           |
|        |Фінансова оцінка можливостей і   |           |
|        |потреб               |           |
|        |Технічна оцінка доцільності вибору |           |
|        |спеціального обладнання чи     |           |
|        |універ-сального для всіх марок авто.|           |
|2. Вид     |                  |           |
|управлін-ського |Рішення про поставку наступної   |           |
|        |партії авто для реалізації є    |           |
|        |частковим або поточним, належить до |           |
|        |незапрог-рамованих рішень що    |           |
|        |базується на раціональному аналізі |           |
|        |продаж та замовленнях клієхнтів,  |           |
|        |приймається менеджером продажу і  |           |
|        |затверджуєть-ся керівником в виді  |           |
|        |специфікаціє на партію машин до   |           |
|Умови прийнят-тя|річного контракту.         |           |
|рішень     |На основі повноважень і       |           |
|Фактори впливу |відпо-відальності менеджера по   |           |
|на процес    |продажу               |           |
|прий-няття   |Зовнішні – замовлення клієнтів;   |           |
|управлін-ських |наявність авто на складі фірми;   |           |
|рішень     |оптимальне завантаження транспорту |           |
|        |по доставці             |           |
|        |Досвід та виконавча дисципліна   |           |
|        |менеджера              |           |


|1        |2                  |3          |
|Підходи до   |Розрахунки максимального      |           |
|оптимізацїї   |заванта-ження транспорту      |           |
|управлінських  |Оцінка ризику втрати клієнта від  |           |
|рішень     |зриву термінів або відсутності   |           |
|        |по-трібної моделі.         |           |


  Далі розглядаємо процес виробки раціонального управлінського рішення на
прикладі вибору механізму збільшення продаж- реклами, застосовуючи графічну
модель на Рис 4.1

|Етап. Виникнення ситуації, яка вимагає прийняття   |
|рішення                        ||2. етап. Збір і обробка іінформації         |


|3 етап. Виявлення та оцінка альтернатив        |


|4 етап. Підготовка та оптимізація рішення      |


|5 етап. Прийняття рішення              |


|6 етап. Реалізація рішення та оцінка результатів  |

  Рис.5  Графічна модель виробки управлінського рішення.

1 етап – Необхідність реклами про наявність підприємства, його можливості
та
       переваги перед конкурентами:
   1. Виникнення проблеми:
        - низька динаміка продаж.
   2. Діагноз проблеми :
       - слаба проінформованість потенційних купців;
       - низька платоспроможність суспільства;
       - відсутність регіональних джерел інформації;
       - законодавчі обмеження для розвитку.

   3. Вимоги до інформації – достовірність, всесторонність факторів
    впливу,
        конфіденційність.
1. етап. Збір і обробка інформації.
   1. Збір інформації:
       - підбірка друкованої реклами в т. ч конкурентів;
   - аналіз аналогічногоматеріалу за кордоном;
   - записи вербальної реклами;
   - оцінка варіантів рухомого самомаркування на бортах
                транспортних засобів.
   2. Оцінка інформації:
       - по глибині проникнення до фінального споживача;
       - по швидкодії;
       - по затратах на її впровадження
       - по сезонності застосування;
       - по адресності впливу.
     3. Критерій обмежень:
       - по оптиму затрат і результату;
       - по кількісних можливостях підприємства;
       - по об’єму бюрократичних бар’єрів.
3 етап. Виявлення і оцінка альтернативів та піонерських ідей.
   1. Встановлення альтернативів:
       - друкована дрібна у всіх регінальних друкованих виданнях чи

         велика, кольорова в 2-3х престижних;
       - наглядна на рекламних щитах.
   2. Піонерська ідея:
       - пересувна майстерня для дрібного ремонту по виклику або
         транспортування авто на станцію сервісу.
   3. Оцінка альтернатив:
       - по вартості;
       - по проникненню до купця.
4 етап. Підготовка і оптимізація ріішення
   1. Вибір оптимального варіанту:
       - авто, як дорогий товар подати в престижжних виданнях в
         кольоровому виді;.
       - наглядну рекламу подати в активному рухомому виді на бортах

         службових машин та міському транспорті.
   2.  Оформлення вибраного варіанту:
       - друкована реклама в виді кольорового фото однієї або гами
         машин на фоні салону сервісу та продаж;
       - наглядна в виді фірмового символу на фоні кольорів фірми з
        поданням адреси , контактних теефонів.
5 етап. Прийняття рішення
   1. Обговорення проекту:
   - на рівні менеджменту підприємства;
    - на рівні засновників підприємства;
    - з залученням для консультацій спеціалістів рекламних агенцій;
       - з чиновниками, що дозволяють або забороняють, пильнуючи
           закони.
   2. Затвердження рішення:
       - протоколом наради;
       - актом погодження співвласників ПМ.
   3. Оформлення рішення:
   - наказ поМП про рекламу;
   - розпорядження по підготовці ТЕО на пересувну майстерню.
6. етап. Реалізація рішення та оцінка результатів.
   1. Організація виконання рішень:
 - доручення на заключення угод з рекламними агенціями;
 - заключення угоди з художним закладом про виконання
              бортової реклами;
 - доручення на вибір типу машини персоналу та засобів зв’язку
              для пересувної майстерні
   2. Контроль за виконанням:
       - графіки по напрямках діяльності;
       - фінансові звіти по угодах;
       - аналіз росту продаж до кінця 1999 р.
   3.    3.  Звіт про виконання:
       - річний звіт по результатах господарської діяльності МП.     5 Формування механізмів управління групами працівників в
                          МП

    В цьому розділі визначаємо  і  охарактеризовуємо  формальні  і
неформальні   групи  працівників,  розробляєм  заходи  по  підвищенню
ефективності груп працівників. Результати заносимо в Табл.9              Таблиця 9
            Особливості груп працівників

|Характеристи-ка|Види формальних груп     |Види неформальних груп    |
|груп      |               |               |
|працівників  |               |               |
|        |Командна    |Виробнича  |Автохоббі   |Соціальна  |
|Склад     |Адміністратори |КВ     |Інженери-   |Співпраців-ни|
|        |        |Майстри   |техніки    |ки, сусіди  |
|Чисельність  |4        |7      |5       |3      |
|Характеристи-ка|Пряма залежність|Технодогічна|Професійна   |Спонтанні  |
|зв’язків    |        |схема    |орієнтація   |Безконфлікт-н|
|        |        |Ремонту   |        |і      |
|Мотиви     |Організація   |Виробничі  |Група     |Економія   |
|виникнення   |Управління   |потреби   |Однодумців   |витрат    |
|Заходи     |Формування   |Професійна |Всестороння  |Координація |
|підвищення   |витрат     |підготовка |інформованість |взаємодії в |
|Ефективності  |Створення    |Взаємови-руч|Інтереси до  |напрямку   |
|        |ко-ректорного  |ка.     |но-винок    |ра-ціоналізац|
|        |ді-лового    |      |Бажання стати |ії транспорту|
|        |клімату     |      |лідером в   |до і після  |
|        |Логічний    |      |час-тині    |ро-бочого  |
|        |розпо-поділ   |      |знання.    |часу.    |
|        |заробітків.   |      |        |       |

    6. Розробка пропозицій в організації та вдосконалення керівництва.

    6.1 Спочатку характеризуєм керівників підприємства, використовуючи
Табл. 10

          Таблиця 10
          Характеристика параметрів керівництва

|Параметри     |Обгрунтування параметрів керівництва конкректними    |
|керівництва    |посадовими особами апарату управління          |
|          |Президент засновника        |Генер.директор   |
|Форми влади    |Експертна             |Законна      |
|Способи впливу   |Переконання підлеглих, що керів-ник|Традиційне     |
|          |володіє запасом спеціальних знань і|задо-вільнення   |
|          |досвіду, які задовольнять певні  |бажання підлеглих |
|          |потреби.              |бути пот-рібними і |
|          |Формує довіру до себе, вміє    |захище-ними    |
|          |оцінити інтелект підлеглих.    |          |
|          |                  |          |
|1         |2                 |3         |
|Підходи до лідер- |З позиції особистих якостей,    |Ситуаційний, в   |
|ства        |чесність, інтелект економічна   |за-лежності від  |
|          |освіта, здоровий глузд, почуття  |кон-кретного    |
|          |гумору               |моменту      |
|Стилі керівництва |Демократичний з делегуванням    |Авторитетний з   |
|          |пов-новажень, широко використовує |ви-користанням   |
|          |принцип самоуправління і ініціативу|вина-город.    |
|          |підлеглих до рішення спільних   |Зосереджений на  |
|          |цілей.               |роботу, без    |
|          |                  |виді-лення     |
|          |                  |персоналій.    |

     2. Оцінюємо можливість застосування конкретних підходів  до
       ефективного керівництва і вибору найбільш результативного.
       Результати заносимо в Табл. 11.

           Таблиця 11

  Характеристика і обгрунтування застосування підходів до ефективного
                 керівництва

|Підходи до |Загальна   |Переваги     |Недоліки    |Обгрунтування|
|ефективно-го|характерис-ти|застоосування в  |застосування в |вибору    |
|керівництва |ка      |організації    |організації   |ефективного |
|      |       |         |        |керівництва |
|Ситуацій-ний|Керівник на |Виникнення нової |Критична    |Ця сама   |
|підхід   |–правляє   |ніші в сервісі  |еко-номічна   |кри-за в   |
|Шлях- ціль |під-леглих на|по-требує     |ситуа-ція в   |еконо-міці не|
|Мітчела і  |до-сягнення в|залучення     |країні не дає  |дає інших  |
|Хауса    |роботі через |інтелекту і нових |керівнику    |шан-сів   |
|      |вплив на   |рівнів знань:   |основного    |вижити, як  |
|      |шляхи    |кіль-кість мов,  |сти-мулу –   |вірити що  |
|      |досяг-нення |комп’ю-тер, тобто |матері-ального, |нині йдемо по|
|      |мети     |автори-тет    |а пер-спективи |шляху до цілі|
|      |       |досягнув рівня  |росту по службі |жити краще. |
|      |       |компетентності в |в МП обмежені. Є|       |
|      |       |конкретних    |не-безпнка   |       |
|      |       |вико-навчих    |виник-нення   |       |
|      |       |функціях і    |синдрому типу  |       |
|      |       |досягнення цілі  |“досить вчити  |       |
|      |       |потрібно     |собі ше-фа”.  |       |
|      |       |гармо-нійно    |        |       |
|      |       |залучити, і    |        |       |
|      |       |відкрити     |        |       |
|      |       |ініціати-ву і   |        |       |
|      |       |розум під-леглої |        |       |
|      |       |молоді.      |        |       |

    6.3  Далі на прикладі нашогоМП проводимо оцінку керівників  і
результати        заносимо         в         Табл.12


         Таблиця 12
       Результати оцінки професійних якостей керівників

|Фактори, які відображають професійні |Посади керівників (оцінка в балах)  |
|якості керівників           |                   |
|                   |Президент     |Генер директор  |
|Вміння керувати            |5         |4         |
|Впевненість в собі          |5         |3         |
|Строгість і вимогливість       |4         |3         |
|Позитивна критика          |5         |4         |
|Компроміс між заохоченням і покаранням|         |         |
|                   |5         |4         |
|Поважати час піддлеглих        |5         |5         |
|Доброзичливість            |5         |4         |
|Переконати або вислухати       |4         |4         |
|Почуття гумору            |5         |5         |
|Вивчення підлеглих          |5         |5         |
|Всього                |48        |41        |


    7. Організація управління конфліктами, перемінами і стресами.

    Для розкриття цього розділу слід скласти Таблицю 13

            Таблиця 13.
        Управління конфліктами, перемінами та стресами

|Види   |Приклади  |Причини,   |Шляхи      |Способи      |
|Неорди  |Ситуацій  |нас-лідки   |превентивних дій|Розв’язання    |
|–нарних |      |фактори , що |        |або усунення    |
|ситуацій |      |визнача-ють  |        |          |
|     |      |ситуацію   |        |          |
|1    |2      |3       |4        |5         |
|Особисті |Спір про  |Недостатня  |Оснащення    |Ліквідація     |
|міжлюд-сь|причини   |компетент-ніст|ком-п’ютерною  |напру-ження силовим|
|кі    |не-справност|ь,      |діаг-ностикою  |ко-мандним способом|
|кон-флікт|і двигуна  |амбіцій-ність,|Стажування   |і переведення його |
|и    |      |нечіт-кий   |спе-ціалістів по|в русло      |
|     |      |розподіл   |на-прямках   |професійного    |
|     |      |обов’язків між|діяль-ності   |конкурентного   |
|     |      |       |        |спо-ру для     |
|     |Структурна |майстрами   |Колегіальне   |загального блага  |
|Органі-за|зміна під- |       |об-говорення  |1.Терміново    |
|ційні  |2      |Слабі об’єми |шля-      |довес-ти до відома |
|1    |розділу про-|продаж ство- |4        |менед-       |
|     |даж з    |3       |хів розвитку про|5         |
|     |пере-міщення|рює напругу в |даж і вибору  |жерів суть перемін |
|     |м      |стосунках між |оптимальної   |2.Індивідуальна  |
|     |менеджерів |менеджарами в |по-будови    |критика менеджера |
|     |по     |очікуванні  |марке-тін    |відділу продаж.  |
|     |горизон-талі|можливих   |        |          |
|     |і верти-калі|змі-щень з  |        |          |
|     |адміні-страт|посади    |        |          |
|     |ивного   |       |        |          |
|Стресові |управління |       |Вибір      |          |
|     |Рекламація |       |гаранто-ваних  |Перед клієнтом   |
|     |клієнта на |Відсутність  |постав-щиків  |за-хищати імідж  |
|     |якість   |стенду    |запчастин    |фірми       |
|     |ре-монту  |випро-бувань |Посилення тех- |Майстра наказати  |
|     |гальм    |гальм     |нічного     |матеріально.    |
|     |      |       |контро-лю.   |          |
|     |      |       |        |          |
|     |      |       |        |          |
|     |      |-       |        |          |   8. Організація праці менеджерів в організації.

    В цьому розділі розробляються заходи, які приводяться в Таблиця 14


          Таблиця14
            Організація праці менеджерів

|Напрями організації|Приклади організації праці за напрямка      |
|праці       |                         |
|          |Менеджерів вищого рівня|Менеджерів нижчого рівня |
|1         |2           |3            |
|1         |2           |3            |
|Поділ та      |Організація роботи   |Організація роботи    |
|кооперу-вання   |ме-неджерів нижчого  |май-стрів сервісу,    |
|управлінської   |рів-ня, поєднання з  |поєднання з керівництвом |
|праці.       |вирі-шенням питань   |постачання запчастинами |
|          |еконо-мічного плану  |Організація роботою   |
|          |Безпосередня участь в |салону продаж поєднана з |
|          |зовнішніх контактах з |маркетінгом і рекламою  |
|          |державними інстанція-ми|             |
|          |            |             |
|          |Секретар референт ре  |Оргтехніка відділу продаж|
|Організація і   |гулює зовнішні     |             |
|обслу-говування  |кон-такти слідкує за  |Відіотехніка для огляду |
|робочих місць   |графі-ком завантаження,|рекламних роликів,    |
|менеджерів     |про-ведення нарад   |моні-тор центрального  |
|          |спові-щення про    |ком-п’ютера з інформацією|
|          |невідкладні та текучі |про опції моделей авто; |
|          |події         |монітор менеджера    |
|          |Оргтехніка – телефон, |серві-су з виходом    |
|          |факс, комп’ютер,    |інформації про вузли авто|
|          |систе-ма        |та каталог запасних   |
|          |конфеденційного    |частин.         |
|          |оповіщення та виклику |Нормована погодинна з  |
|Нормування     |Ненормована      |прилагодженням до    |
|управ-лінської   |            |ви-гідної роботи з    |
|праці праці    |            |клієнтом.        |
|          |За винятком форс-   |Спонтанна, наближення до |
|Нормалізація умов |мажорних обставин   |напливу клієнтів з    |
|праці       |робота побудована по  |наданням максимальної  |
|          |принципу розноски в  |уваги кожному в вигідний |
|          |часі, розгляду питань |для нього час.      |
|          |по степені важливості і|             |
|          |терміновості.     |             |
|          |Стажування за кордо-ном|Факультет менеджменту ЛДУ|
|Підвищення     |            |Львівська політех-ніка  |
|квалі-фікації   |Спеціальна література |Стажування на фірмі Fiat.|
|управлін-ької праці|та курси вдосконалення |             |
|          |менеджерів, курси   |             |
|          |іно-земної мови і   |             |
|          |ком-п’ютерів      |             |
|          |            |             |                 9 Висновки

    На основі детальної проробки всіх ланок  багатогранноі  науки
менеджменту, самокритичного підходу до своіх дій, аналізу успіхів і невдач
керівництво всіх ланок структури управління створило основу динамічного
розвитку МП і визначило стратегічні напрямки розвитку і забезпечення
максимальної економічнорї активності господарської діяльності на основі
здорової конкуренції і утримання осциляцій в рамках чинного законодавства.       .-----------------------

     Генеральний директорКерівник

сервісу Служба

Забезпе-
 чення


Марке-тінг,

продажБухгал -терія

Ремонт, гарантійне бслугову –вання, підготовка до продажу


Діагности -ка компю - терна


Створення  банку даних, облік запчастин . транспорт


              Прийом авто в ремонт


                Діаг-ности-ка               Дефек-таж вузлів


               Монтаж скла-дання

              Тесту-вання на стендах

              Переда-ча клієн-тові

              Поста-чання зап-частин

              Замов-лення запчас-тин


                  Мийня


               Пост діагностики

               Пост геометрі коліс

Підйомник
                   №1

Е
К
Р
А
Н

               Стенд ремо-нту шин

Балансир


Підйомник
                   №2

                Підйомник №3

               Стенд тестування