реферат Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
       Національний університет „Львівська політехніка”
       Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту                          Кафедра менеджменту і
                          міжнародного
                          підприємництва                КУРСОВА РОБОТА
           з дисципліни „Менеджмент” на тему:

       „Розробка системи менеджменту в організації малого
   підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів.”                          Виконав:
                          студент групи:

                          Керівник:                 Львів 2002
           МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
       Національний університет „Львівська політехніка”
       Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту
       Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва

                      ЗАТВЕРДЖУЮ
                      Завідувач кафедри
                      ________________

                 ЗАВДАННЯ
         на виконання курсової роботи з дисципліни
            „Менеджмент” студенту групи:
             ___________________________

1. Виконати курсову роботу на тему: „Розробка системи менеджменту в
  організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту
  автомобілів.„
2. Основні вихідні дані.
  1. Чисельність працівників:
   фактична 50, раціональна 70.
  2. Кількість формальних груп працівників:      фактична 4,
   раціональна 7.
  3. Кількість неформальних груп працівників:    фактична 4,
   раціональна 7.
  4. Кількість виробничих підрозділів:            фактична 6,
    раціональна8 .
  5. Кількість заступників головного керівника:    фактична 2,
   раціональна 4.
  6. Кількість управлінських служб:              фактична 2,
    раціональна 4.
  7. Середня заробітна плата:
   фактична 340, раціональна 370.
  8. Кількість виробів (послуг), які виготовляє
                    (надає) організація:
                   фактична 6,  раціональна 8.
  9. Кількість конкурентів в даному секторі:       фактична 7,
   раціональна 9.
 10. Кількість груп споживачів:                  фактична
   5,  раціональна 7.
 11. Кількість керівників професійні якості яких оцінюються       3
        чол.
 12. Перелік проблем (методів менеджменту), які визначають необхідність
   розробки управлінських рішень:
    1. ______________________________________________________________
    2. ______________________________________________________________
    3. ______________________________________________________________
    4. ______________________________________________________________
    5. ______________________________________________________________

                   Термін виконання: _____________________